Agenda

14/12/2011

Presentatie ontwikkelingen rond Enschede – Rotary Enschede

13/12/2011

Wijzen in het Oosten – lezing Nico Wilterdink

Meer info
27/11/2011

Presentatie toekomst rond Twente – de Maatschappij

27/11/2011

Presentatie toekomst van de overheid, Gemeente Apeldoorn

25/11/2011

Bijeenkomst ‘Op zoek naar Woorden’

17/11/2011

Workshop werken met scenario’s – Hogeschool Windesheim

14/11/2011

Presentatie ontwikkelingen demografie – Gemeenteraad Hof van Twente

10/11/2011

Veldexcursie ‘Onderwijs en diversiteit’

Meer info
08/11/2011

Presentatie ontwikkelingen in de beroepsbevolking – SER Gelderland & SER Overijssel

04/11/2011

Veldexcursie ‘Sport en diversiteit’

Meer info
01/11/2011

Kennisbijeenkomst ‘de toekomst bestaat al’

30/10/2011

Presentatie kansen van de veranderende werkvloer – Congres Artikel 1 Enschede

28/10/2011

Presentatie regionale voedselproductie in een kleinschalig landschap – Landgoed Vilsteren

27/10/2011

Wijzen in het Oosten – lezing Frank Kalshoven

Meer info
27/10/2011

Presentatie toekomst van de agrosector

27/10/2011

Presentatie duurzame opgaven voor gemeenten – aandeelhoudersvergadering Twence

25/10/2011

Presentatie toekomst van de natuur

15/10/2011

Werkbezoek OECD – Parijs (FR)

13/10/2011

Presentatie arbeidsmarkt in Overijssel – Burgermeestersdag Overijssel

12/10/2011

Presentatie ontwikkelingen demografie – Burgemeestersdebat Twente

11/10/2011

Presentatie toekomstverkenning ‘Landbouw’ – DLG Zwolle & Arnhem

10/10/2011

Presentatie demografische ontwikkelingen Hof van Twente – Gemeenteraad Hof van Twente

07/10/2011

Wijzen in het Oosten – lezing Jacques Wallage

Meer info
06/10/2011

Presentatie ontwikkelingen rond Zwolle – Concilium

03/10/2011

Kennisbijeenkomst ‘de toekomst bestaat al’

23/09/2011

Presentatie toekomst rond drinkwatervoorziening – provincie Overijssel

22/09/2011

Presentatie toekomstverkenning ‘Diversiteit’ – Dag van de Toekomst gemeente Zwolle

21/09/2011

Presentatie demografische ontwikkelingen rond Kampen – gemeenteraad Kampen

15/09/2011

Presentatie toekomstverkenning ‘Demografie’ – gemeente Epe

13/09/2011

Wijzen in het Oosten – lezing Joop Hazenberg

Meer info
12/09/2011

Presentatie toekomstverkenning ‘Demografie’ – B&W Gemeente Kampen

08/09/2011

Presentatie toekomst van de overheidscommunicatie – IPO

07/09/2011

Presentatie trends en scenario’s voor de IJsselvechtstreek – Provincie Overijssel

31/08/2011

Presentatie ontwikkelingen rond Stedendriehoek – DB Stedendriehoek

30/08/2011

Presentatie ontwikkelingen rond Twence – Twence

11/07/2011

Veldexcursie ‘Overheid en diversiteit’

Meer info
16/06/2011

Veldexcursie ‘Diversiteit, ondernemerschap en cultuur’

Meer info
09/06/2011

Workshop toekomstverkennen rondom Gereformeerde Hogeschool

09/06/2011

Veldexcursie ‘Platteland, sociale kwaliteit en leefbaarheid’

Meer info
09/06/2011

Presentatie ontwikkelingen rond Overijssel – Jonge Ambtenaren Provincie Overijssel

08/06/2011

Veldexcursie ‘Cultuurhistorie, cultureel erfgoed, ruimtelijke kwaliteit’

Meer info
06/06/2011

Presentatie toekomstverkenning ‘Demografie’ – gemeente Raalte

31/05/2011

Veldexcursie ‘Wonen en Diversiteit’

Meer info
19/05/2011

Scenarioworkshop – Gereformeerde Hogeschool

12/05/2011

Presentatie toekomstverkenning ‘Dorpen’ – Jaarvergadering Overijsselse Vereniging voor Kleine Kernen

27/04/2011

Presentatie scenario’s economie – provincie Overijssel

20/04/2011

Presentatie ontwikkelingen rond Zwartewaterland – Gemeente Zwartewaterland

19/04/2011

Presentatie toekomstige ontwikkelingen – Regiocommissie Kamer van Koophandel

18/04/2011

Presentatie toekomstverkenning ‘Vergrijzing’ – Huurdersvereniging Salland, Raalte

14/04/2011

Wijzen in het Oosten – lezing Jan Auke Walburg

Meer info
13/04/2011

Presentatie ontwikkelingen rond Zwartewaterland – Gemeente Zwartewaterland

12/04/2011

Presentatie toekomstverkenning ‘Landbouw’ – Landgoed Twickel

11/04/2011

Presentatie ontwikkelingen rond Tubbergen – gemeente Tubbergen

08/04/2011

Presentatie demografische ontwikkelingen en kulturhusen – Symposium van Binnen naar Buiten, Stimuland

01/04/2011

Presentatie ontwikkelingen op de arbeidsmarkt – Congres Diversiteit Werkt, Stichting Netwerk Nieuwe Nederlanders

29/03/2011

Presentatie ontwikkelingen rond Heeten – Dorpsraad Heeten

23/03/2011

Presentatie ontwikkelingen rond Harfsen – dorpsraad Harfsen

23/03/2011

Presentatie toekomstverkenning ‘Vergrijzing’ – Bijeenkomst Kulturhusen

16/03/2011

Presentatie toekomstverkenning ‘Democratie’ – Hogeschool Windesheim

15/03/2011

Presentatie toekomstverkenning ‘Landbouw’ – LTO Ommen

14/03/2011

Presentatie toekomstverkenning ‘Landbouw’ – Ministerie EL&I Deventer

12/03/2011

Presentatie toekomstverkenning ‘Vergrijzing’ – Windesheim, Zwolle

11/03/2011

Ontwikkelingen rond Zwolle, 4000 creative seconds

10/03/2011

Presentatie toekomstverkenning ‘Landbouw’ – vrouwennetwerk Overijssel

04/03/2011

Presentatie toekomstverkenning ‘Landbouw’ – Stichting IJssellandschap

23/02/2011

Presentatie toekomst van de landbouw – Zwolle, Provinciale Staten, Evaluatie Reconstructiebeleid

23/02/2011

Presentatie toekomstverkenning ‘Landbouw’ – gemeente Hellendoorn

17/02/2011

Presentatie toekomstverkenning ‘Democratie’ – Overijssel Kiest

17/02/2011

Presentatie toekomstverkenning ‘Democratie’ – gemeente Zwolle

10/02/2011

Presentatie toekomstverkenning ‘Economie’ – gemeente Zwolle

10/02/2011

Presentatie toekomstige arbeidsmarkt – bijeenkomst van Saxion & Kamer van Koophandel

02/02/2011

Presentatie toekomstverkenning ‘Democratie’ – Noaberbijeenkomst gemeenteraad Losser

27/01/2011

Jaarcongres 2011

Meer info
25/01/2011

Presentatie toekomstverkenning ‘Demografie’ – bestuurdersworkshop

25/01/2011

Presentatie toekomstverkenning ‘Demografie’ – regio Stedendriehoek

25/01/2011

Presentatie toekomstverkenningen 2010 – DOHE provincie Overijssel

24/01/2011

Presentatie toekomstverkenning ‘Demografie’ – gemeente Apeldoorn

18/01/2011

Presentatie ‘Vergrijzing’, toekomst verzorgingstehuizen – VUConnected

14/01/2011

Presentatie ontwikkelingen rond Twente – Kring Managers Openbare Ruimte Twente

13/01/2011

Wijzen in het Oosten – lezing Marjolein van Asselt

Meer info
13/01/2011

Presentatie toekomstverkenning ‘Landbouw’ – COL

12/01/2011

Presentatie toekomstverkenning ‘Dorpen’ – Oldemarkt

11/01/2011

Presentatie toekomstverkenningen 2010 – Gedeputeerde Staten

11/01/2011

Presentatie toekomstverkenning ‘Demografie en Dorpen’ – OVVK

06/01/2011

Gastcollege toekomstverkennen – Saxion/MUAD

05/01/2011

Presentatie toekomstscenario’s – gemeente Borne

04/01/2011

Werksessie toekomstverkenning ‘Landbouw’ – Stimuland