Enschede, Hengelo en Almelo krijgen de komende jaren te maken met een daling van het aantal inwoners. Die conclusie trekken de gedeputeerden Buursink en Abbenhues onder meer op basis van studies van het Overijssels Trendbureau. Zwolle en Deventer blijven volgens de gedeputeerden aantrekkelijk, omdat ze centraal liggen in Nederland.

De Twentse steden moeten zich meer onderscheiden; alleen dan kunnen ze inwoners behouden en nieuwe inwoners aantrekken. Buursink en Abbenhues vinden daarom dat er geïnvesteerd moet worden in onderwijs, cultuur, milieu, woonomgeving en het buitengebied.

 

Luister audiofragment RTV Oost

Nieuwe Energie Overijssel is het provinciale programma dat ten doel heeft om 20% Nieuwe Energie in 2023 gebruiksklaar te hebben.

 

Woensdag 25 november sprak het Atelier Flevoperspectieven met Hans Peter Benschop en zijn collega Ellen Bakker van het Trendbureau Overijssel over hun aanpak in de zoektocht naar de provinciale trends en de betekenissen daarvan. Het Trendbureau is circa 7 jaar geleden ontstaan op verzoek  van de Provinciale Staten in Overijssel. Zij wilden en willen inzicht in de lange termijn ontwikkelingen die op de provincie afkomen om op die manier een volwaardig gesprekspartner van het dagelijks bestuur te kunnen zijn. Het trendbureau wordt gefinancierd door de provincie. De onderwerpen worden bepaald door een onafhankelijke programmaraad. Hans leidt de netwerkorganisatie. Voor ieder onderzoekstraject wordt een nieuwe werkgroep ingericht met ruimte voor deskundigen van binnen en buiten de provincie en organisaties die uiteindelijk iets met de verkenning willen gaan doen. Benschop is blij met de netwerkopzet van het TB. Op deze manier moet hij altijd de deur uit om gevoel te krijgen van de behoeften binnen de provincie en ook om lokale ervaringskennis op te doen om de nationale trends toe te spitsen op de provincie Overijssel….

 

De heer Meijer, burgemeester van Zwolle, is benoemd tot voorzitter van de Programmaraad Trendbureau Overijssel. Het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Overijssel heeft dit besloten. De heer Meijer start per 1 september. Hij volgt de heer Lemstra op die het Trendbureau al 7 jaar aanstuurt.

Het Trendbureau Overijssel is een initiatief van de Provincie Overijssel. Het bureau maakt toekomstverkenningen voor de politieke besluitvorming en is inhoudelijk onafhankelijk. De Programmaraad bepaalt de programmering van het bureau en is inhoudelijk verantwoordelijk voor de rapporten.
Het Trendbureau Overijssel is een netwerkorganisatie. De toekomstverkenningen worden uitgevoerd met steeds wisselende projectgroepen van bedrijven, overheden, kennisinstellingen en andere belangstellenden. Het Trendbureau kan door iedereen in Overijssel ingeschakeld worden voor workshops en presentaties over toekomstige ontwikkelingen in de provincie.

De raad bestaat verder uit mevrouw Sorgdrager (Raad van State), de heer Brinksma (Universiteit Twente), de heer Veenstra (Rendo) en mevrouw Ayranci (ABN/Amro).

Op 16 september werd in Zwolle een minisymposium gehouden ter gelegenheid van het afscheid van de heer Lemstra als voorzitter. Het onderwerp was: ’De Toekomst van Toekomstverkenningen’. Onder andere de heer Roel in ´t Veld en de Commissaris van de Koning mevrouw Bijleveld-Schouten traden daar op.

Hans Peter Benschop was op 25 september te gast bij het tv-programma “En dan nog even dit”. Hij vertelde waarom de verschillen tussen arm en rijk in Twente de komende jaren alleen maar groter zullen worden.

 

 

Met name in Twente zullen de verschillen tussen arm en rijk de komende jaren groter worden. Dat zegt directeur Hans Peter Benschop van het Trendbureau Overijssel.

 

Hij bespeurt tevens dat Twente steeds verder achteropraakt bij de regio Zwolle. Het Trendbureau Overijssel, dat de belangrijkste tendensen in deze provincie op een rijtje heeft gezet, spreekt van een toenemende maatschappelijke tweedeling.

 

De ChristenUnie vindt het belangrijk voor de kwaliteit van het openbaar bestuur in Overijssel dat betrouwbare en bruikbare informatie beschikbaar is. Het Trendbureau brengt informatie samen en signaleert daarbij trends op een professionele manier.Sinds 2007 is het Trendbureau Overijssel actief. In 2010 zijn de activiteiten uitgebreid geëvalueerd en was de conclusie dat het Trendbureau vanuit haar onafhankelijke positie een zeer waardevolle bijdrage levert aan de onderbouwingen voor het openbaar bestuur….

 

Het Trendbureau Overijssel organiseerde 8 mei een symposium over trends op de woningmarkt. Companen werkte mee aan een publicatie van het Trendbureau en Bram Klouwen verzorgde tijdens het symposium een discussie over wooncoöperaties.

 

Door allerhande maatschappelijke ontwikkelingen winnen coöperatieve verenigingen/coöperaties terrein. In de zorg, op de energiemarkt en mondjesmaat ook in woonbuurten. Coöperaties gloreren op trends als meer aandacht voor het collectief, kleinschaligheid, eigen kracht, de-institutionalisering. De coöperatieve organisatievorm combineert een maatschappelijke ambitie met rendement op ingelegd vermogen.

 

Met het nodige enthousiasme zagen deelnemers aan de discussie kansen voor Wooncoöperaties. Ze bieden een sociaal instrument voor verkoop van corporatiewoningen. En ze dragen bij aan leefbare buurten en dorpen. Er liggen zowel kansen in steden als in dorpen.

 

Toch komen wooncoöperaties maar moeilijk van de grond. Hieraan liggen drie redenen ten grondslag: in de eerste plaats maakt onbekend onbemind. Daarnaast komt de benodigde eerste inleg moeilijk bij elkaar. Tot slot ontbreekt het vaak aan deskundige begeleiding; de weg kennen. Om aan deze bezwaren tegemoet te komen, moet volgens de aanwezigen bij de start een business-case uitgewerkt worden. De traditionele valkuil is om in enthousiasme die pas achteraf op te stellen.

 

Toekomstverkenning Binnensteden biedt inzicht in trends en ontwikkelingen en schetst mogelijke toekomstscenario’s voor de binnensteden. De Nederlandse binnensteden staan bloot aan ingrijpende veranderingen. Het verloop en de leegstand in winkelpanden nemen toe. Soms met negatieve gevolgen voor de aantrekkelijkheid en het functioneren van de binnenstad. De positie van de binnenstad als hét epicentrum van stad of dorp is niet meer vanzelfsprekend. Aan de andere kant zijn er juist ook nieuwe bewegingen richting de binnenstad die kansen bieden. Wat is er in en rondom de binnensteden aan de hand? Wat staat er nog te komen? En belangrijker nog: hoe kunnen we hier het best mee omgaan? De Toekomstverkenning Binnensteden Overijssel biedt inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen en mogelijke toekomstscenario’s voor binnensteden. Ook voor steden buiten Overijssel.

 

Verdergaande digitalisering zal van grote invloed zijn op de toekomst van Overijsselse binnensteden.
Bekijk hier artikel over de toekomst van de Overijsselse binnensteden dat op 25 september 2013 in de Stentor stond.