12/05/2011

Presentatie toekomstverkenning ‘Dorpen’ – Jaarvergadering Overijsselse Vereniging voor Kleine Kernen