Blogarchief

Hieronder vindt u de wekelijkse blogs van voormalig directeur Hans Peter Benschop die tot en met 2018 in zijn blogs kort één trend belichtte die relevant waren voor de lokale en provinciale politiek in Overijssel.

11/08/2020

Wilde Eenden De Podcast over nieuw publiek leiderschap

Lees meer
14/04/2016

Schuurt de tevreden identiteit van Overijssel voldoende?

Vorig jaar kwam een groep rijksambtenaren op bezoek in de provincie. Zij vertelden waar het de komende jaren in Den Haag om zou gaan. De boodschap was éénduidig: economie, economie,…

Lees meer
05/12/2019

Lees meer
25/06/2015

Robotica verandert onze samenleving. Hoe spelen we er op in?

Maken robots ons werkloos? Of zullen zij ons leven juist verrijken? Hoe kunnen wij, in Overijssel, op de robotisering reageren? Vorige week publiceerde het Rathenau-instituut ´Werken aan de Robotsamenleving´[1]. Het…

Lees meer
26/11/2018

Het omgevingsbeleid de windtunnel in!

Toekomstverkennen kan ontzettend leuk zijn. En dat was het vorige week, toen twee verkenningen samenkwamen.   Atelier Overijssel en het Trendbureau werken aan Landschap 2050. Dat is een verkenning die…

Lees meer
25/03/2016

Alibi’s voor sociaal contact in Zwolle

Soms kom je zomaar, via-via, op een site terecht waar je vrolijk van wordt. http://www.jouwzorgismijeenzorg.nl is daar een voorbeeld van [1]. Hoe komen buren meer in contact met elkaar? Willemieke…

Lees meer
18/06/2015

Overijssel heeft het onmisbare: tijd!

Tijd is de onderscheidende factor, zei Annemieke Nijhof, nu CEO van Tauw. Zij sprak tijdens het Omgevingsfestival dat de provincie afgelopen vrijdag in Deventer organiseerde. Tijd…een opmerkelijk onderwerp tijdens een…

Lees meer
10/03/2016

Heeft de jeugd de toekomst?

Ontluisterend, ontroerend, beangstigend… het is zoeken naar het juiste woord nadat je ‘2 werelden, 2 werkelijkheden, hoe ga je daar als docent mee om?’ gelezen hebt [1]. Margalith Kleijwegt schreef…

Lees meer
09/11/2018

Een gezellig landschap

Toekomstverkenningen zeggen vaak meer over het heden dan over de toekomst. Ze extrapoleren huidige besognes. Een mooi voorbeeld daarvan was recent in de NRC te lezen. In het artikel rapporteerden…

Lees meer
11/06/2015

Is het innovatiebeleid aan innovatie toe?

Op 1 juni presenteerde Brainport Regio Eindhoven zijn nieuwe strategie. De regio constateert dat de ontwikkeling vandaag de dag zo snel gaan en vaak zo onverwacht zijn, dan het traditionele…

Lees meer
25/02/2016

Wordt ons leven steeds complexer?

Toenemende complexiteit, dat is volgens velen het centrale kenmerk van de huidige Westerse maatschappij. De oorzaak is de techniek. De mogelijkheden van ICT verdubbelen elke twee jaar. Er komen steeds…

Lees meer
14/09/2018

Het maakbare landschap

Is een landschap maakbaar? Daarop lijkt maar één antwoord mogelijk: ja. Nederland bewijst het. Elke vierkante meter van ons landschap is bedacht. Elke schop aarde is gemeten, gepland, bediscussieerd, beregeld,…

Lees meer
28/05/2015

Heerlijke wetenschap voor politici

Ooit van het Continue Onderzoek Burgerperspectieven (COB) gehoord? Nee? Dan doet u zichzelf tekort. Het is heerlijk onderzoek. Het COB tast naar de waarheid: hier geen onderzoekers die holderdebolder naar…

Lees meer
21/05/2015

Hoe anders is de toekomstige oudere?

Overijssel veroudert. Betekent dit ook: tijd voor grijs beleid? Ja, om meerdere redenen. De prognoses voor het aantal zieken in Overijssel zijn fors. Gemiddeld genomen komen er in Overijssel de…

Lees meer
31/10/2017

Een ambtenaar bij Dutch Design Week

Dutch Design Week is in eerste instantie de overtreffende trap van veel. Honderd locaties, 2500 ontwerpers, ‘het grootste designevenement van Noord-Europa’: het is geen klein bier. Als bezoeker moet je…

Lees meer
11/02/2016

Helpt het dorp de ouderen?

Kleine Gebaren, onder die prachttitel publiceerde het Sociaal Cultureel Planbureau afgelopen week een onderzoek over het belang van dorpsgenoten voor ouderen op het platteland [1]. Het is een mooi, precies…

Lees meer
07/05/2015

De neergang van de misdaad

Nederland wordt steeds veiliger. Het aantal geregistreerde misdrijven daalt al sinds 2005 consequent. Dat geldt voor Nederland als geheel en ook voor Oost Nederland. Om een beeld te schetsen: in…

Lees meer
07/06/2017

Het grootste probleem van Nederland

De manier waarop wij samenleven: dat is het grootste probleem in Nederland – volgens Nederlanders. De SCP-hitlijst van ons ongemak is al jarenlang vrij voorspelbaar [1]. De manier waarop wij…

Lees meer
14/01/2016

Een pleidooi voor onzeker beleid

Eén keer per jaar schrijft de Secretaris Generaal van het ministerie van Economische Zaken op wat hij echt denkt, namelijk in zijn nieuwjaarsartikel voor het ESB. Maarten Camps ´Onzekere Wegen…

Lees meer
30/04/2015

De bibliotheek van de toekomst

De bibliotheek van Deventer en Kunstenlab openden afgelopen zaterdag de tentoonstelling ‘De bibliotheek van de toekomst´[1]. Drie kunstenaars en drie architecten tonen hun beeld van de toekomstige bibliotheek. Het is…

Lees meer
07/01/2016

Wat leerde u van Herman Finkers?

Was u ook niet een beetje trots tijdens de oudejaarsconference? Finkers was goed. De kijkcijfers waren prima. En mensen zapten niet weg – als ik de media mag geloven de…

Lees meer
15/05/2017

De participatiesamenleving voor de elite

Heeft Nederland een elite? Het antwoord op die vraag is niet makkelijk te geven, omdat de term ‘elite’ niet éénduidig gedefinieerd is. Maar we weten wel dat mensen die zichzelf…

Lees meer
09/05/2017

De triomf van het dorp

´De Triomf van het Dorp´: onder die provocerende kop schreef Sjors de Vries vorig jaar een artikel in Trouw [1]. Natuurlijk zijn er allerlei problemen in het landelijk gebied. Maar…

Lees meer
03/12/2015

Te rustige scenario’s

Afgelopen dinsdag publiceerden het PBL en het CPB Nederland in 2030 en 2050: twee referentiescenario’s [1]. De studie is een opvolger van de Welvaart en Leefomgeving scenario’s van de twee…

Lees meer
23/04/2015

Distributiecentra in de stad: oud idee nu kansrijk!

Vorige week was ik bij een groot congres over Agenda Stad. Voor een deel ontrolde zich een gebruikelijk scenario. Wat burgemeesters verhalen net te braaf hoezeer zij samenwerken. Wethouders beargumenteren…

Lees meer
16/04/2015

De volgende agro-revolutie in Overijssel

Deze maand schafte de EU de melkquota af, en dat zal ongetwijfeld een verandering in de landbouw van Overijssel betekenen. Meer melkproductie, grotere bedrijven. Maar de volgende revoluties kondigen zich…

Lees meer
16/03/2017

Plekken voor licht tegengas

Taxichauffeurs kennen het fenomeen: licht tegengas helpt. Laat passagiers praten, en ze lopen leeg: boosheid op de overheid, opmerkingen over elke allochtoon die net wat te langzaam over het zebrapad…

Lees meer
25/11/2015

3D-printing komt op stoom

Het is met 3D-printen net zoals met veel innovaties. Eerst voorspellen de goeroes revoluties in de economie. En daarna besluiten we ‘en masse’ dat de nieuwe techniek de oude wereld…

Lees meer
06/03/2017

Meer bestaansonzekerheid

Bij al het retorisch geweld rond grotere tegenstellingen in Nederland blijft inkomensongelijkheid wat onbelicht. En dat is voor een deel terecht. Nederland is een egalitair landje, als het om netto-inkomens…

Lees meer
13/11/2015

Het kantoor als erfgoed

Ook in 2015 publiceerde Dynamis het jaarrrapport ‘Sprekende cijfers kantorenmarkten’ [1]. Het is geen vrolijke lectuur. Direct in de inleiding constateert het rapport dat ‘…voor het overgrote deel van de…

Lees meer
09/04/2015

AirBnB, de grootste hotelketen in Overijssel

Vorige week beschreef de Volkskrant hoe vastgoedspeculanten in Amsterdam misbruik maken van sites als Airbnb. Zij verhuren panden in de binnenstad het hele jaar door aan toeristen, en omzeilen daarbij…

Lees meer
29/10/2015

Minder ongelijkheid: de lokale mogelijkheden

Charles Leadbeaters longread ´The Whirpool Economy´ is een lezenswaardige bijdrage aan de discussie over de toekomst van de middenklasse [1]. Hoe kan het dat we een periode doormaken van enerzijds…

Lees meer
23/02/2017

De kunst van het ongelijk geven

Nederland staat bekend als consensusmaatschappij. Vraag elke expat waarover hij zich verbaasd heeft in ons landje, en gegarandeerd staan onze vergaderingen in de top-3. De baas vertelt niet hoe het…

Lees meer
02/04/2015

De onvermijdelijke opkomst van de Overijsselse vrouw

De emancipatiemonitor 2014 [1] was voor Rutger Bregman aanleiding om de GVR uit te roepen: de Grote Vrouwelijke Revolutie. Hij ontdekte dat in zijn leeftijdsgroep, tot 30 jaar, vrouwen meer…

Lees meer
22/10/2015

Vragen over de toekomst van de middenklasse

De middenklasse is hot. Is er sprake van een afkalving van de middenklasse in Nederland en Europa – zoals dat in de Verenigde Staten aan de hand lijkt te zijn?…

Lees meer
16/02/2017

Regionaal beleid voor regionale tegenstellingen?

Grotere tegenstellingen: terecht denken we dan aan politieke polarisatie, zwarte piet en grotere inkomensverschillen. Maar ook de verschillen tussen regio´s in Nederland verdiepen zich. De economische ontwikkeling aan de randen…

Lees meer
26/03/2015

Verloren idealen in Lemele

13 maart was de prijsuitreiking van het project ‘Ruimte voor Ruimdenkers’ [1]. Plannen van jonge ontwerpers voor de leegstand in Overijssel, daar ging het om. Het winnende idee was dat…

Lees meer
19/03/2015

De stad als economische motor?

Wetenschap en retorica staan van oudsher op gespannen voet met elkaar, en dat lijkt in toenemende mate het geval bij de Agenda Stad. Het rijk werkt aan die agenda. Dat…

Lees meer
15/10/2015

De nieuwe mens, reflecties na een computercrash

U kent vast het fenomeen. Twee mensen zitten in een restaurant. De één gaat naar het toilet. Binnen een seconde heeft de ander zijn mobiel in de hand, en checkt…

Lees meer
09/02/2017

Escalerende tegenstellingen?

Hoe gaan we in 2050 met elkaar om? Het is een spannende vraag en Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) probeert hem te beantwoorden in ´De Toekomst Tegemoet´, het Sociaal Cultureel…

Lees meer
12/03/2015

Een toekomst zonder grond

De minister heeft onderzoek laten doen naar de financiele positie van grondbedrijven [1]. De uitkomsten verrasten niet. Kortweg: de verliezen zijn groot en onzeker, maar nemen af. De conclusie van…

Lees meer
08/10/2015

Hoe design de landbouw opvrolijkt?

De combinatie van vrolijkheid en landbouw is zeldzaam [1]. Het is een serieuze sector. Niet voor niets: dalende melkprijzen, wereldvoedselvraagstuk, effecten op natuur en landschap. Daar moeten we over vergaderen,…

Lees meer
02/02/2017

Goederenvervoer in een nieuwe wereld

Het is spannend in het goederenvervoer. De wereld van voor de crisis lijkt voorgoed verleden tijd. Traditioneel betekende 2% economische groei een toename van de wereldhandel met 4% en een…

Lees meer
03/03/2015

Tubbergen en Staphorst als goudkust van Overijssel

Het CBS publiceert periodiek een overzicht Welvaart in Nederland [1]. Het is zo´n boekje met droge cijfers die veel zorgen verbergen, en aan flarden geschoten dromen. De crisis houdt huis….

Lees meer
30/09/2015

Als een vaste baan verleden tijd wordt, wat dan?

Afgelopen week hield minister Asscher de Willem Dreeslezing. Volgens hem staat de middenklasse onder druk. De crisis heeft de middenklasse flink geraakt. Mensen hebben hun baan verloren. De toenemende flexibilisering…

Lees meer
22/09/2016

Flatuleus vee in vizier

Afgelopen vrijdag keurde het kabinet het Klimaatakkoord van Parijs goed. Als de Eerste en Tweede Kamer het daar mee eens zijn, ratificeert ook Nederland dit verdrag (na onder andere China…

Lees meer
25/02/2015

Is betere bereikbaarheid altijd goed?

Het Centraal Planbureau publiceerde eind 2014 de Policy Brief ´Agglomeratie, Transport-infrastructuur en Welvaart´[1]. Het is zo´n publicatie waar je als leek op moet puzzelen. Soms worden modeluitkomsten beschreven, soms werkelijk…

Lees meer
16/09/2016

De mainports voorbij

‘Mainports Voorbij’: dat is het nieuwe advies van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur [1]. De Randstad is in rep en roer. Rotterdam en Schiphol zijn boos. En ook…

Lees meer
17/09/2015

Ongezond Overijssel?

In de zomer publiceerde de Algemene Rekenkamer het rapport ´Regionale Verschillen in langdurige Zorg´ . De resultaten zijn best opmerkelijk. De verschillenen zijn groot binnen Nederland. En Overijssel scoort hoog,…

Lees meer
08/09/2016

Leve de participatiemaatschappij!

Goed nieuws over de participatiemaatschappij: hij werkt! In ieder geval in kleine dorpen. Midden in de zomer publiceerde het Sociaal Cultureel Planbureau´De dorpse doe-democratie´[1] . De krachtige beginrijm van de…

Lees meer
10/09/2015

Het echte economische effect van een vluchteling

Afgelopen week schaarde Mercedes zich bij de Duitsers die de Syrische vluchtelingen welkom heten. De autofabrikant heeft werk voor ze, zo meldde het NRC. Het is een wat oneigenlijk perspectief,…

Lees meer
17/02/2015

De gouden rand van Nederland

Vorige maand verscheen een interessant artikel in de Economisch Statistische Berichten (ESB): de economische vitaliteit van kleine kernen [1]. Wat bleek? De groei van het aantal banen in kleine kernen…

Lees meer
17/06/2016

Polarisatie in Overijssel

Wilt u een mooi beeld zien van polarisatie in Overijssel? Download dan het rapport ´Actief Communiceren in Sociale Netwerken´ [1]. Het is geschreven door Lidwien van de Wijngaert, werkzaam bij…

Lees meer
03/09/2015

Een revolutie in werk

Overijssel verwacht de komende 15 jaar een revolutie. Dat is één van de conclusies die je kunt trekken uit een rondgang door de provincie. Het Trendbureau is er mee bezig….

Lees meer
03/02/2015

Het gelijk van de Koning

2014 was het jaar van de ongelijkheid. Piketty begon er mee. Zijn ´Le Capital au XXIe Siecle´sloeg in als een bom. Het boek zette ongelijkheid onmiddellijk op de politieke agenda,…

Lees meer
26/05/2016

Zinvol dromen over Overijssel

De [1] toekomst is de plek van mogelijke dromen. Dromen: het is waar we onze idealen realiseren. Maar ook: mogelijk. Luchtkastelen hebben ook in de toekomst geen plek. Maar…hoe bepaal…

Lees meer
27/08/2015

De onmogelijke werkelijkheid

Weet u de prijs van de benzine nog vorig jaar zomer? En nu? Had u dat verwacht? Onvoorstelbaar toch? Kort geleden was de olieprijs meer dan 100 dollar per vat….

Lees meer
12/05/2016

Lokale belastingen: een kans voor Overijssel?

Soms verbergen hele ambtelijke titels enerverend gedachtegoed. Denkwerk dat de aandacht van Overijssel vereist. De Raad voor de financiële verhoudingen heeft er zo één geschreven. Hij heet ‘Wel Zwitsers, geen…

Lees meer
08/07/2015

Verschillen tussen binnensteden

Afgelopen maand publiceerde het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een interessante studie over de binnenstad [1]. De titel verraadt de conclusie: De Veerkracht van de Binnenstad. Het planbureau maakt zich…

Lees meer