De wereldwijde Coronacrisis raakt ons allemaal. Ook in Overijssel. De fase van acute crisisbeheersing lijkt achter de rug en voorzichtig komen we uit de ‘intelligente lockdown’. Daarna zullen we nog wel zoekende zijn hoe we de samenleving en economie vorm geven.  Veel partijen zijn bezig met de vraag wat deze crisis op korte termijn betekent. Welke directe gevolgen zijn er en hoe daar mee om te gaan? En langzamerhand beginnen ook steeds meer organisaties zich op verschillende manieren te oriënteren op wat de lange termijn gevolgen van deze crisis zouden kunnen zijn. Recent schreven we hier een blog over.

 

Benutten van ‘de ruimte van nog niet weten’
Als Trendbureau willen we ons verdiepen in deze lange termijn gevolgen. Wat leren we van de huidige crisis over kwetsbaarheden van de Overijsselse economie en samenleving? En waar toont deze crisis juist de kracht van Overijssel en kansen voor de toekomst? Dat zijn vragen waar het Trendbureau Overijssel zich de komende maanden graag op wil gaan richten. Niet om daar zo snel mogelijk een concrete lijst van actiepunten uit te kunnen afleiden. We willen juist de ruimte benutten van het nu ‘even niet precies te weten’ en daardoor ons focussen op wat belangrijk is voor de toekomst van Overijssel. Dit doen we graag samen met iedereen die hier over mee wil praten.

 

Eerste online bijeenkomst op 11 juni

Op donderdag 11 juni organiseren we van 10:00 – 12:00 uur een eerste verkennende bijeenkomst. Graag willen we samen met u in gesprek over de belangrijkste lange termijn vraagstukken die binnen Overijssel leven. De bijeenkomst zal online plaatsvinden. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan tot 8 juni via dit formulier.

 

Vragen en/of suggesties?

Mocht u niet aanwezig kunnen zijn maar wel vragen of suggesties hebben voor de verkenning dan stellen wij dat zeer op prijs. Stuurt u dan een Stuurt u dan een mail naar info@trendbureauoverijssel.nl.

 

Macht, invloed, charisma en positie, maar ook taakgerichtheid of relatiegerichtheid. Zomaar een greep uit de vele associaties met het begrip leiderschap. Vaak zijn deze associaties gericht op persoonlijkheden of vaardigheden en gaan er van uit dat leiderschap één ding is. Echter, hoe je kijkt bepaalt wat je ziet en ook publiek leiderschap is aan verandering onderhevig.

 

In politiek-bestuurlijke discussies over de toekomst van Overijssel ligt de focus meestal op de inhoud: wat willen we in 2030/2040 hebben bereikt en wat moet daarvoor gedaan worden. De vraag wat dat betekent voor de rol van bestuurders krijgt minder aandacht.

 

Het Trendbureau Overijssel verkent hoe inzichten over het ‘nieuwe publieke leiderschap’ Overijsselse publieke leiders kan ondersteunen bij hun rol in de transformaties waar Overijssel voor staat.

 

Deze verkenning willen we gezamenlijk vormgeven, waarbij we nadrukkelijk bestuurders (formele publieke leiders) én informele publieke leiders uit Overijssel betrekken. Dit doen wij door gesprekken te voeren met formele en informele publieke leiders. De inzichten uit de literatuur aangevuld met de inzichten die wij in de gesprekken met de formele en informele publieke leiders ophalen vormen de basis. Een ander onderdeel van deze verkenning is de rol van strategen en beleidsmedewerkers in de transformaties. Samen met deze groep werken wij aan de vragen; Wat vraagt de opgave of transformatie aan publiek leiderschap en wat betekent dat voor de rol van de formele en informele publieke leiders.

 

Daarnaast zijn de jongeren van nu de leiders van de toekomst en is het, wat ons betreft, interessant om te weten hoe zij over leiderschap denken en praten. Samen met hen verkennen we welke thema’s daarbij van belang zijn.

 

Op de hoogte blijven van de verkenning? Houd deze pagina goed in de gaten!