16/09/2016

De mainports voorbij

‘Mainports Voorbij’: dat is het nieuwe advies van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur [1]. De Randstad is in rep en roer. Rotterdam en Schiphol zijn boos. En ook het ministerie van I&M is uitgesproken: ‘Het buitenland lacht ons uit om deze visie. Die denken ‘ga je gang maar’ [2]. Toch is het een belangwekkend rapport – ook voor Overijssel.

 

Strikt genomen zegt de raad niet zoveel bijzonders. Namelijk: weeg de investeringen in de mainports af tegen de kosteneffectiviteit van alle andere inspanningen die je kan doen om het vestigingsklimaat in Nederland te optimaliseren. En, als tweede, betrek daar ook de te verwachten ontwikkelingen bij als het gaat om bijvoorbeeld digitalisering, de veranderende geopolitieke verhoudingen, andere productiewijzen, etc. Gewoon gezond verstand, zou je denken.

 

 

IenM vindt het rapport een gemiste kans want de RLI geeft geen advies over hoe we onze mainports beter kunnen gebruiken om onze concurrentiepositie te verbeteren. Maar daarmee missen ze het punt van de Raad. IenM neemt het belang van de mainports als uitgangspunt, terwijl de RLI dat nader wil onderzoeken. En dat lijkt na 30 jaar mainportbeleid niet zo´n goed gek idee.

 

 

Interessant voor Overijssel zijn drie dingen:
1) De raad focust – net als de rijksoverheid – erg op de Randstad en Eindhoven, maar bepleit wel degelijk ook een open onderzoek naar het economisch belang van andere regio’s voor het Nederlandse vestigingsklimaat . Het is goed om als regio daar op in te spelen.
2) De positie van de mainports zal de komende jaren veranderen. Het is goed om in het eigen beleid rond logistiek en goederenvervoer daar rekening mee te houden. Zo kunnen de economische ontwikkelingen in Oost- Europa en nieuwe treinverbindingen tussen China en Europa er voor zorgen dat goederenstromen veranderen.
3) De raad gaat uitvoerig in op de ‘zachte’ vestigingsfactoren als een goede kennisinfrastructuur, de arbeidsmoraal, natuur- en landschap en het culturele klimaat. Dat zijn factoren waar het Oosten op in kan spelen.

 

 

Het is zaak de discussies over het rapport van de RLI goed in de gaten te houden en als Oost Nederland daar ook actief in te participeren.

 

 

Voetnoten:

  1. http://www.rli.nl/publicaties/2016/advies/mainports-voorbij
  2. http://www.logistiek.nl/distributie/nieuws/2016/7/advies-mainports-beleid-zorgt-voor-storm-van-kritiek-101145580 Via deze site is de speech van Mark Frequin van IenM te beluisteren. Klik op het veelzeggende linkje ´Hij liet geen spaan heel van het advies.´ Op. cit, blz. 18.