07/05/2015

De neergang van de misdaad

Nederland wordt steeds veiliger. Het aantal geregistreerde misdrijven daalt al sinds 2005 consequent. Dat geldt voor Nederland als geheel en ook voor Oost Nederland. Om een beeld te schetsen: in 2005 was het aantal registreerde misdrijven in Oost Nederland 216.925, ofwel 70,4 misdrijf per 1000 inwoners. In 2014 was het aantal misdrijven 160.040, 50,7 misdrijven per 1000 inwoners [1]. Het aantal geweldsmisdrijven daalde ook, zeker in Oost Nederland, hard [2]. Dat zijn klinkende cijfers. En nee…de aangiftebereidheid is niet gedaald. Dus het heeft er werkelijk alle schijn van een neergang van de misdaad.

 

We zijn niet alleen veiliger, we voelen ons ook veiliger. Het aandeel Nederlanders dat zich wel eens onveilig voelt is de afgelopen 10 jaar met ruim een kwart gedaald. We ervaren ook minder overlast in de buurt [3].
Hoe zou het komen? De reden is niet zomaar duidelijk. Rechters straffen strenger de afgelopen jaren, dat zou een oorzaak kunnen zijn. Maar volgens criminologen is er weinig verband tussen strengere straffen en dalende misdaad. Wel heeft de ISD-maatregel tegen ´draaideurcriminelen´ gewerkt [4]. Veelplegers zitten langer vast. Dat scheelt een slok op een borrel in de misdaadcijfers.
Ook in andere Westerse landen daalt de criminaliteit stelselmatig. Er lijken structurele oorzaken aan het werk. De demografische ontwikkeling is er één van: hoe minder jongeren, hoe minder criminelen. En ook de techniek werkt mee. Zowel overheden als particulieren installeren overal camera´s. Het leven voor dieven wordt er niet makkelijker door.  Met een toekomst van meer sensoren is er reden om te geloven dat het  land nog een stuk veiliger zal worden. Preventie werkt.
Elk voordeel heeft ook zijn nadeel. Laatst vertelde een rechter in Overijssel mij dat advocaten beginnen te klagen over een gebrek aan werk. En hij had het vermoeden dat in sommige gevallen een hoger beroep vooral diende om het inkomen van de raadsman op peil te houden.
Voetnoten:

  1. http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=83032NED&D1=0-5&D2=0&D3=0,398&D4=a&HDR=G3,T&STB=G2,G1&VW=T
  2. http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82509NED&D1=0&D2=41&D3=406-416&D4=a&HDR=G3%2cT&STB=G2%2cG1&VW=G
  3. http://www.platform31.nl/nieuws/steeds-minder-nederlanders-ervaren-criminaliteit-en-overlast-in-de-buurt
  4. Marc Schuilenburg (VU) in NRC Handelsblad, 30 april 2015, p. 7.