09/05/2017

De triomf van het dorp

´De Triomf van het Dorp´: onder die provocerende kop schreef Sjors de Vries vorig jaar een artikel in Trouw [1]. Natuurlijk zijn er allerlei problemen in het landelijk gebied. Maar zijn die er ook niet in de stad? De Vries wijst erop, dat door de demografische en maatschappelijke ontwikkelingen er juist in veel dorpen een pionierscultuur ontstaat. Men moet wel. Zorgcoöperaties, energietransitie, smart industries: het gebeurt op het platteland.

 

Een prachtvoorbeeld van die pionierscultuur is Erik Wong. Sloop dreigde voor het lokale café. Hij nam het over en begon ´Wongema´:  een hippe dorpskroeg annex creatieve broedplaats [2]. In Hornhuizen: verder noordelijk op het krimpende platteland van Groningen kan je nauwelijks zijn.
Of het nu door de veelheid aan nieuwe initiatieven komt, door het woest stevige fundament van de oude cultuur in het landelijk gebied (zoals getoond in de documentaire ´Brommers Kiek´ n´) of door een andere oorzaak: het landelijk gebied leeft. Ook de cijfers geven dat aan [3].

 

Voetnoten:

  1. Overigens samen met Daphne Koenders: https://ruimtevolk.nl/2016/05/11/de-triomf-van-het-dorp/
  2. http://www.wongema.nl/
  3. Zie mijn artikel in Trouw: https://www.trouw.nl/opinie/triomf-van-de-stad-is-een-mythe~a2f4243f/