03/09/2015

Een revolutie in werk

Overijssel verwacht de komende 15 jaar een revolutie. Dat is één van de conclusies die je kunt trekken uit een rondgang door de provincie. Het Trendbureau is er mee bezig. We bespreken het concept van´Waar Verdient Overijssel zijn Geld mee in 2030?´. In alle gemeenten, steeds met eenzelfde groep van acht mensen. Iemand uit de maakindustrie, een lid van B&W, iemand uit de creatieve sector, een raadslid, een vrijwilliger, iemand uit het onderwijs, de arbeidsbemiddeling en een MKB-er. De gesprekken verschillen sterk. Het is opmerkelijk hoe gevarieerd Overijssel is.

 

Maar er zijn ook gemeenschappelijke lijnen in de gesprekken. Eén ervan is misschien niet eens een lijn. Het is meer wolk van gedachten die bij elkaar horen. Hij begint met  de verwachting van toenemende werkloosheid, vooral bij middelbaar opgeleide mensen. De automatisering zal bij die groep toeslaan, als ook de bezuinigingen in bijvoorbeeld de zorg. De tweede gedachte is dat we anders gaan denken over de waarde van werk, en de relatie tussen inkomen en werk. Termen als basisinkomen komen dan naar voren. Het derde gedachtespoor is het toegenomen belang van een lokale economie of een betekeniseconomie. De woorden die mensen daarvoor gebruiken verschillen, maar de bottom line is de verwachting dat mensen minder voor geld werken, en meer in kleinere verbanden maatschappelijke doelen zullen realiseren. De vierde lijn is die van ander werk: flexibeler, en meer toegesneden op de vaardigheden van individuen. De mens past zich niet meer aan het werk aan, maar andersom.

Het is opmerkelijk hoe vaak deze gedachten geformuleerd worden, en hoe zeker mensen er over praten. Sommigen verwachten een clash: ´het huidige systeem valt uit elkaar en mensen komen in opstand´. Anderen zien het meer als een stille revolutie. Als hij werkelijkheid wordt, zijn de consequenties groot. De vaste baan, de ´9 to 5 job´ met alle regelgeving, zekerheden en belangengroeperingen die daarbij horen, verliest aan betekenis. Ook lokale en regionale overheden zullen een ander economisch beleid gaan voeren. Alleen al de doelstellingen veranderen. Indicatoren als het aantal arbeidsplaatsen of de bruto regionale groei boeten aan belang in. Het gaat ook om andere waarden als gezondheid, duurzaamheid, zorg en de gemeenschap. De focus van beleid zal meer op de lokale/regionale economie gaan liggen [1]. Een mix van vrijwilligerswerk en jobcarving zorgen ervoor dat iedereen kan meedoen. Het worden interessante tijden in de provincie.

 

Voetnoten:

  1. Overigens: een andere lijn in de gesprekken is verdere internationalisering. De ´glokalisering´ slaat toe!