Binnensteden

Congres Binnensteden 2013

Hoe ziet de Overijsselse binnenstad er over 10 jaar uit? Wat is ons antwoord op de veranderingen in de detailhandel? Hoe beïnvloeden de vergrijzing of nieuwe manieren van wonen, werken en winkelen het beeld en karakter van deze toekomstige binnensteden? Wat zijn de belangrijkste actoren in de binnenstad van de toekomst? En wat kunnen overheid en politiek doen om op deze toekomst te sturen of hierop te anticiperen? Deze vragen stonden centraal tijdens het congres ‘binnenstad in beweging’ dat op 19 september 2013 plaatsvond in Almelo.

 

Klik hier om het verslag van het congres te downloaden.

Lezing Adri Duivesteijn

In Nederland hebben wij – naast de financiële en economische crisis – primair te maken met een institutionele crisis, die voelbaar is in de ontwikkeling van onze steden. De mechanismen van de institutionele wereld zijn vastgelopen. De uitdaging is om te zoeken naar nieuwe werkvormen en partners, die het mogelijk maken om onze steden (weer) op een positieve manier vorm en inhoud te geven. De burger kan daarin één van de belangrijkste energiebronnen zijn, omdat hij of zij zowel creatief is als investeringscapaciteit vertegenwoordigt. In de toekomst is de burger dus eigenlijk de grootste bondgenoot van bestuurders en planners die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de stad. Waarom dan niet actief op zoek naar deze nieuwe coalitie?…..

Lees verder

Twaalf workshops

Tijdens twaalf workshops konden de deelnemers inspirerende ideeën opdoen voor hun stad. Van een aantal workshops zijn de presentaties beschikbaar die hieronder te downloaden zijn.

 

 1. Bedrijven Investerings Zones – Joost Menger (Stad en Economie) 
 2. Strategie in beeld binnenstad – Ellen van Vossen (Strategie in Beeld)
 3. Succesvolle bottom-up gebiedsverbetering Münster – Gebhard von und zur Mühlen (ISG Bahnhofsviertel Münster)
 4. De toekomstscenario’s: kansen voor úw binnenstad – Hans Peter Benschop (Trendbureau Overijssel)
 5. De toekomst van de detailhandel – Knillis van der Schaaf (KvK Oost-Nederland)
 6. Stedelijke herverkaveling en nieuwe ontwikkelstrategieën – Lars Pijlman (Seinpost Adviesbureau)
 7. De identiteit van de stad – Simon van Renssen (Saxion Hogeschool Apeldoorn)
 8. De kracht van lokale netwerken – Judith Lekkerkerker en Sjors de Vries (RUIMTEVOLK)
 9. Flexibele bestemmingsplannen – Marrit van der Schaar (Platform 31)
 10. Cultuur in de binnenstad – Mieke Conijn (Kunstenlab)
 11. Gebiedsontwikkeling nieuwe stijl Arnhem – Edwin Verdurmen (DTO Transitieteam)
 12. Het perspectief van de ontwikkelaar – Rudy Stroink

 

Rapport 'Binnensteden'

In Overijsselse binnensteden neemt de leegstand toe. Vaak met negatieve gevolgen voor aantrekkelijkheid, leefbaar- heid, het functioneren van delen van de binnenstad. Wat
is er in de binnensteden aan de hand? Wat staat er nog te komen? en belangrijker nog: hoe kunnen partijen hier het best mee omgaan? de Toekomstverkenning overijsselse binnensteden biedt een analyse van de ontwikkelingen die van invloed zijn op het functioneren van de binnenstad. de verkenning beoogt bovendien inspiratie te bieden voor een adequate reactie op deze ontwikkelingen.

Klik hier om het rapport te downloaden

Foto verslag

Tijdens het jaarcongres zijn veel foto’s gemaakt. Deze foto’s zijn te bekijken en te downloaden via onze Flickr pagina.

BEKIJK EN DOWNLOAD FOTO'S