Gezond Overijssel

Congres Gezond Overijssel 2016

Meer dan 200 deelnemers verzamelden zich op 29 juni bij de Baalderborg Groep in Hardenberg om samen na te denken over de toekomst van de zorg. Het sociale domein verandert in volle vaart. Decentrale partijen krijgen veel meer te zeggen. Hoe kan de gezondheidszorg in Overijssel er in de toekomst uitzien? Han Noten en Stef Vrehen verzorgden de opening. Daarna kon iedereen aan drie van de zeventien workshops meedoen om aan de slag te gaan met een eigen toekomstperspectief voor de zorg – onder het genot van gezonde smoothies, groenten, sprinkhanen…

 

Klik hier voor het volledige verslag 

Lezing Han Noten

Het thema zorg en gezondheid raakt iedereen, dat maakt het een gewaagd en ingewikkeld onderwerp volgens Han Noten. Onze manier van denken – en manier van inrichten van (zorg)organisaties – is industrieel en ouderwets. Denken en doen werd gesplitst, en dat werkte en heeft ons veel gebracht. De kwaliteit zat in de professionele groep (protocollen), niet in het individu. De zorg was gericht op het overnemen en de reparatie. Ons denken anno 2016 is echter veranderd. Zorgverleners moeten naar het systeem rondom een zorgvraag kijken, niet gelijk een indicatie of behandeling starten. Dit kan alleen als we van individuele professionaliteit naar gezamenlijk vakmanschap gaan. In de praktijk moet samen gewerkt worden op uitvoeringsniveau. Het gaat er niet om wie, wanneer, wat betaalt, maar dat het gebeurt…..

Lees verder

Lezing Stef Vrehen

De zorg kan efficiënter en effectiever. Volgens Stef Vrehen is de context van het zorgveld weerbarstig. Er z n enorm veel stakeholders. Er is een veranderde economie; mensen interacteren anders. Er is veranderende technologie; wat gaan nieuwe producten betekenen in de zorg? Daarbij verandert de zorgconsument ook. En er spelen ethische vragen: wat gaan bepaalde technieken betekenen?

 

Een dergelijke complexiteit is volgens Stef Vrehen bij uitstek het terrein van Design Thinking. Dit is een werkwijze ze waarbij je probeert wicked problems op te lossen door ze verschillend te benaderen. Er worden diverse oplossingen bedacht samen met stakeholders, die getest en weer bij gesteld worden. Werkenderweg kom je zo tot oplossingen die passen b de doelgroep. Je gaat niet van het probleem direct naar de oplossing, maar kijkt naar de oorsprong van het probleem. Bij Design Thinking begrijp je werkelijk wat er speelt…..

Klik hier om de presentatie 'empatisch innoveren' te downloaden

Zeventien workshops

Deelnemers konden aan drie van de zeventien workshops meedoen om aan de slag te gaan met een eigen toekomstperspectief voor de zorg. Van een aantal workshops zijn presentaties beschikbaar.

 

 1. Hans Haveman (Projectmanager zorg en technologie, gemeente Enschede, verbinder Zorgende Stad van de Digitale Steden Agenda).
  Workout: Gemeentelijk beleid zorg en technologie. 
 2. Wilma Koch (Health Innovation Park).
  Workout: De impact van technologische innovatie: Langer Veilig Thuis en het Virtuele Ziekenhuis. 
 3. Anne Marth Kuilder, Willemieke van den Brink (Jouw Zorg is Mij een Zorg).
  Workout: Social design, opnieuw naar nieuwe vormen van saamhorigheid. 
 4. Dieger ten Berge (Teamleider Innovatie en Beleid Maatschappelijk Domein Bestuursdienst Ommen-Hardenberg).
  Workout: Vitaal Vechtdal, de regio Vitaal en in beweging.
 5. Loes Sluiters (Twynstra Gudde).
  Workout: Analyseer de situatie en toekomst van uw wijkteam.
 6. Lise Broekaar (Lokale Fondsen Nederland).
  Workout: De betekenis en meerwaarde van een lokaal fonds voor de omgeving.
 7. Hans Adriani (wethouder Nieuwegein) en bondgenoten.
  Workout: Positieve gezondheid, daar werken we samen aan.
 8. Mark Homan (Wij staan op!)
  Workout: De sleutel naar inclusiviteit. 
 9. Erik Dannenberg (BMC, voorzitter VNG commissie Toekomst Beschermd Wonen).
  Workout: Het stimuleren van beschermd wonen: ervaringen en lessen.
 10. Pim Meijer, Jaap Warmenhoven (IS OOK).
  Workout: Ontwerpdenken in de zorg.
 11. Annette Duivenvoorden (Platform 31).
  Workout: Werken aan een gezonde ruimte; over het verknopen van domeinen.
 12. Anita Keita (Eigenaar van De Verlichting).
  Workout: Van patiënt naar pro-sument, van ziekte naar gezondheid.
 13. Kim Runhaar, Hetty Egberts en Francisca Huisjes (Baalderborg Groep). Workout: Meer technologie… Minder zorg?
 14. Chantal Walg (Anders gezond, adviseur & trainer publieke gezondheid & preventie).
  Workout: Gezond centraal: waarom, hoe, wat en wie?
 15. Robert Colijn (eColijn).
  Workout: Stromen in de Wijk
 16. Koos Bakker, Patty Wiersma (Wijkbewoners Stinskracht), Paul van der Ham (kwartiermaker).
  Workout: Participatie, en nu echt! Hoe zet je een wijk in beweging?
 17. Nienke Keur (Rouveen Kaasspecialiteiten).
  Workout: Gezond samenwerken in het bedrijf.

Rapport 'Zorgen voor gezondheid in Overijssel'

Tijdens het congres werd de nieuwe toekomstverkenning van het Trendbureau Overijssel gepresenteerd:  ́Zorgen voor Gezondheid in Overijssel ́. Het kenmerkende van deze verkenning is dat de beslisruimte op lokaal en regionaal niveau in kaart wordt gebracht – gespecificeerd voor de situatie in Overijssel. Het doel van de trendstudie is om politieke keuzes in Overijssel te helpen. Juist de komende tijd zijn er belangrijk beslissingen te nemen. De tijdshorizon van de verkenning is dan ook beperkt. Hij schetst de ontwikkelingen die tot pakweg 2025 aan de orde zijn, met slechts hier en daar doorkijkjes naar verdere horizonten.

 

Er worden zes perspectieven geschetst: Gezond Overijssel, Preventief Overijssel, Inclusief Overijssel, Techno Overijssel, Wijkgericht Overijssel en Eigen Regie Overijsselaars. Daarnaast bevat de verkenning een trendanalyse. En, als plus, een zorgwekkend zorgwoordenboek.

Klik hier om het rapport te downloaden

Foto verslag

Tijdens het congres ‘Gezond Overijssel’ zijn veel foto’s gemaakt door fotograaf Henk van Elburg. Deze foto’s zijn te bekijken en te downloaden via onze Flickr pagina.

Bekijk en download foto's