Congres Wonen

Congres Wonen 2014

De woningmarkt zit in een overgangsperiode. De wereld van voor 2008 komt waarschijnlijk niet meer terug. We zitten in een tussenfase die zich vooral kenmerkt door stagnatie. Maar de eerst positieve signalen verschijnen. Hoe zal de wereld van het wonen er na de crisis uitzien? Op donderdag 8 mei organiseerde het Trendbureau Overijssel een congres over de toekomst van het wonen in Overijssel. Onder andere Rijksbouwmeester Frits van Dongen gaf zijn visie geven op het wonen in de toekomst.

Lezing Rijksbouwmeester Frits van Dongen

Waar moet je naar toe in Nederland, als je het idee hebt dat het zowel in de stedenbouw als architectuur anders moet? Van Dongen liet aan de hand van een aantal boeken zien dat de nieuwste boeken nog steeds met dezelfde problemen worstelen als de schrijvers van de eerste boeken. Maar wat betekent dat voor de toekomst van het wonen? Hoe komen we hier uit en gaan we verder? En hoe kunnen we de kwaliteit van de afgelopen eeuwen ombuigen naar een nieuwe cultuur? Niet naar een nieuwe bouwstroom of kolom, maar cultuur. Dan komt het aan op veel variëteit, experimenten en selecteren. Dingen moeten helemaal van elkaar ontkoppeld worden, zodat wanneer er een experiment omvalt de anderen daar geen last van hebben. Zo moet de nieuwe weg in de bonuscultuur gevonden worden.

Pre-conference sessie Hans Peter Benschop

Hans Peter Benschop licht de toekomstverkenning wonen toe. Er is een crisis in het wonen, zoveel is zeker. Maar hoe zullen we daar uitkomen? Optimisten zien in de crisis niet alleen de vervelende aspecten, maar ook de overgang naar de nieuwe wereld. De wereld van transitie, zoals van nieuwbouw naar bestaande bouw, van roofbouw naar duurzaamheid, van hebben naar gebruiken, van koop naar huur.Klopt dat beeld van de optimisten? Als het zo is, dan bepaalt dat de manier waarop beleid wordt geformuleerd, ook hoe overheidsbeleid omgaat met wonen en hoe ondernemingen erin staan.

 

Veertien workshops

In vele kleine workshops kwamen de onderwerpen aan bod die het woonbeleid de komende jaren zullen bepalen. Van domotica tot wooncooperaties, van de huisvesting van arbeidsmigranten tot de woonvoorkeuren van de toekomst. Van een aantal workshops zijn presentaties beschikbaar. Er is tevens een verslag gemaakt van alle workshops (PDF downloaden).

 

 1. Armoede en wonen – Peter van der Hout (Beter Wonen) & Peter van Heteren (Gemeente Almelo)
 2. De toekomstige relatie woningbouwcorporatie en gemeente – Eddy Veenstra (SWZ)
 3. Wooncooperaties: de (on)mogelijkheden in Nederland – Bram Klouwen (Companen)
 4. Waarden in het woonbeleid – Willem Buunk (Windesheim) + extra waardenkaart
 5. Energieneutraal renoveren – Herman Schotman (projectatelier 199)
 6. Sociaal-culturele trends en het wonen – Hilde Roothart (Trendslator)
 7. Herprogrammering in krimgebieden – Marieke Seip (Wuesthuis)
 8. Aanpak bestaande particuliere voorraad – Frank Wassenberg (Platform 31)
 9. Alle facetten van particulier opdrachtgeverschap – Frans van Deursen (Almere Poort)
 10. Bouwen voor ouderenzorg, nu het verzorgingshuis verdwijnt – Peter Tops (’t Huis op de Waard)
 11. Flexwonen voor arbeidsmigranten: ook voor Overijssel een trend van betekenis – Wim Reedijk (Expertisecentrum flexwonen voor arbeidsmigranten)
 12. Woonbeleid in de nieuwe tijd – Sjors de Vries en Judith Lekkerkerker (Ruimtevolk)
 13. Kunstenaars, een dynamische leefomgeving en ruimte voor creativiteit – Guido de Vries (Lucy in the Sky en Gapfillers)
 14. Adaptief plannen – Liesbeth Engelsman en Hans Mieras (provincie Overijssel)

Rapport Wonen

Deze toekomstverkenning gaat over de Overijsselse woningmarkt. De kernvraag is wat relevante trends zijn, en hoe die in de provincie waarschijnlijk zullen neerslaan. De belangrijkste conclusie is dat de verschillen binnen Overijssel groter gaan worden. Dat geldt voor regio’s: het Westen ontwikkelt zich anders dan het Oosten, het landelijk gebied anders dan de steden. Het geldt echter ook op individueel niveau. Er lijkt sprake te zijn van een beweging vanuit het midden naar de extremen. Er komen rijkere mensen, maar ook armere: dat zal ook consequenties hebben voor het wonen in de provincie.

 

Perspectieven
In deze toekomstverkenning wordt niet alleen gekeken
naar de trends, maar ook naar de vraag hoe de verschillende regio’s binnen Overijssel op deze trends zouden kunnen reageren: welke handelingsperspectieven zijn er? Op verzoek van ‘het veld’ is ook gekeken naar korte termijn perspectieven. ‘Lange termijn visies zijn mooi, maar we hebben nu antwoor- den nodig’, zo vertolkten velen hun gevoel.

Klik hier om het rapport te downloaden

Foto verslag

Tijdens het congres ‘ICToop Overijssel’ zijn veel foto’s gemaakt. Deze foto’s zijn te bekijken en te downloaden via onze Flickr pagina.

 

BEKIJK EN DOWNLOAD FOTO'S