Daniel Ofman - Empathische overheid

Empathische overheid (24/05/2018)

 

Opgaven van de eeuw // De empathische overheid: ‘als hard werken niet meer werkt’

 

24 mei 2018 met spreker Daniel Ofman

 

De provincie Overijssel organiseert samen met VNG Overijssel en Trendbureau Overijssel een inspiratiesessie over de empathische overheid.

 

Of het nu gaat om de zorg, bestuurlijke vernieuwing, de Omgevingswet of grotere tegenstellingen in de samenleving: systeem- en leefwereld staan vaak tegenover elkaar. Hoe kunnen we de verbinding maken? Is een empathische overheid mogelijk? En wat is dat eigenlijk: een empathische overheid?

 

Deze vragen komen aan bod tijdens een boeiende inspiratiesessie met Daniël Ofman (Core Quality, grondlegger van de kernkwadranten en het Wij-Ik-Het-model).

 

Ofman gaat in op de vraag hoe de persoon en het systeem zich tot elkaar verhouden in de praktijk van het werk als bestuurder en ambtenaar. Kan een overheidsdienaar ook mens zijn? Hoe verhoudt maatwerk zich tot algemeen belang, betrouwbaarheid en transparantie?

 

Afbeeldingsresultaat voor provincie overijssel Afbeeldingsresultaat voor vng