Grijs Overijssel

Minicongres De uitdagingen van Grijs Overijssel!

8 februari 2018, 14.00 – 17.00 uur,  Zalencentrum Het Anker te Wierden

 

Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de VNG Overijssel heeft het Trendbureau dit jaar vier gemeenten van de toekomst gepresenteerd: de utopische, de digitale, de verbindende en de empatische gemeente. Eén ontwikkeling waarmee alle Overijsselse gemeenten in de toekomst hoe dan ook mee te maken krijgen, is vergrijzing. Vergrijzing verandert de samenleving op vele manieren. In 2030 is 30 procent van de bevolking in veel Overijsselse gemeenten ouder dan 65 jaar. Overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven moeten nu al nadenken over de veranderingen die vergrijzing teweeg brengt. Het aantal ouderen neemt ook nu al toe. Vergrijzing staat in een aantal beleidsterreinen nadrukkelijk op de agenda. Dat geldt bijvoorbeeld voor het woonbeleid (de toename van het aantal éénpersoons-huishoudens en de noodzaak van verzorgd wonen), zorg (een grotere zorgvraag) en verkeer (meer oudere verkeersslachtoffers). Andere aspecten van de trend lijken onderbelicht. Overijssel kent een aantal sectoren die baat kunnen hebben bij de ‘silver economy’, denk aan toerisme en recreatie in de natuur en steden. Ook de bouw en de zorg kunnen inspelen op de toename van de groep (zeer) oude inwoners. Daarnaast biedt de vergrijzing ook kansen voor het sociale leven in steden en dorpen: er komen meer mensen met tijd voor vrijwilligerswerk.

Programma

minicongres 8 februari 2018

Er zal vanuit twee verschillende perspectieven een beschouwing worden gegeven op vergrijzing.

 

  • Lex van Delden
    Leyden Academy on Vitality and Ageing

Het kennisinstituut Leyden Academy legt zich toe op het verbeteren van de kwaliteit van leven van oudere mensen. Lex van Delden is verbonden als senior onderzoeker aan de Leyden Academy en zal in zijn inleiding een korte schets geven van de ontwikkeling van de aandacht voor ouderen en succesvol ouder worden. Zowel de invloed van de omgeving op vitaal ouder worden als het belang van de focus op leefplezier zijn essentieel voor een succesvolle oude dag. Te lang hebben professionals, beleidsmakers en onderzoekers op te grote afstand gestaan van ouderen. Nu de vergrijzing volop aan de gang is, is er meer aandacht voor ouderen en is de noodzaak van het begrijpen van de wensen, verlangens en ambities van ouderen duidelijker.

Klik hier voor de presentatie van Lex van Delden

 

  • Floris Venneman
    Bureauvijftig “Komt-u-maar-mevrouwtje”

Bureauvijftig ondersteunt bij het ontwikkelen en vermarkten van producten en diensten voor ouderen. Het kiest ervoor om het heersende negatieve beeld van “ouderdom” te trotseren en ziet vooral kansen bij een nieuwe generatie ouderen, die anders “oud” wordt. Een kleurrijke doelgroep, die betekenis wil geven aan het leven en midden in de maatschappij staat. Die actief is op de iPad en via Facebook en Whatsapp met kinderen en kleinkinderen communiceert. Bureauvijftig werkt voor grote corporates, start-ups en het MKB, maar ook voor goede doelen en zorginstellingen. Floris Venneman is partner bij Bureauvijftig. Hij is ruim 16 jaar ondernemer en in zeer uiteenlopende bedrijven actief geweest. Van retail tot zakelijke dienstverlening, maar ook in onderwijs en binnen de overheid. De rode draad in alle activiteiten is het op strategisch niveau meekijken, denken én doen over business modellen, marketing en business development. Op dit moment is Floris Venneman namens Bureauvijftig onder andere betrokken bij projecten voor Startpagina, Handicare en EBC Nederland.

Klik hier voor de presentatie van Floris Venneman

 

  • Trendbureau Overijssel
    Enkele ontwikkelingen 

Bekijk de presentatie van Trendbureau Overijssel (klik hier)

 

100-jarigen in Overijssel

Ten slotte zullen vier studenten van hogeschool Saxion de uitkomsten presenteren van hun onderzoek in opdracht van het Trendbureau naar Overijsselse 100-jarigen. Wat waren voor hen in hun lange leven bepalende momenten waren waardoor ze van slag van raakten? En ook: wat verwachten zij van de toekomst; staan de jongeren andere opgaven te wachten dan toen zij scholier waren? De studenten proberen achter de antwoorden te komen door 100-jarigen in Overijssel te interviewen.