Jaarcongres 2011

Jaarcongres 2011

Op donderdag 27 januari 2011 presenteerde Trendbureau Overijssel resultaten van de toekomstverkenningen die in 2010 zijn gemaakt. De verkenningen gaan over vergrijzing, de toekomst van de democratie en de toekomst van de landbouw.

De bezoekers van het jaarcongres konden deelnemen aan zes workshops over de onderwerpen van de toekomstverkenningen: de toekomst van de democratie, de toekomst van de grijze samenleving en de toekomst van de landbouw in Overijssel. Naast de inhoudelijke workshops waren er toekomstexcursies naar MIRA en MESA+ Instituten van de Universiteit Twente

Lezing Frits Bolkestein

Uitdagingen
“Niemand heeft de opstand van Khomeini, de val van de muur of de kredietcrisis voorspeld. Sommige variabelen zijn minder voorspelbaar dan andere. Eén daarvan is de demografie. In Europa is er duidelijk sprake van krimp.” Zo begon Bolkestein zijn lezing op de Universiteit Twente.

 

Volgens Bolkestein staat Nederland (en Overijssel) voor een aantal grote uitdagingen op het gebied van demografie, energie en Europa. Op demografisch gebied is er duidelijk sprake van krimp, in heel Europa. Dat baart Bolkestein zorgen. “Krimp betekent achteruitgang van de economische groei en dat is negatief. Bovendien zijn ouderen duurder dan jongeren. Ouderen zijn vaak minder innovatief. Jongeren zijn eerder bereid risico’s te nemen.”

 

Het verschil tussen Europa en de Verenigde Staten in dit opzicht is groot. “De VS groeit en wordt jonger terwijl Europa krimpt en ouder wordt. De VS is innovatiever, de houding ten opzichte van risico’s is positiever. Ook de houding tegenover godsdienst verschilt.” Het is volgens de oud-politicus een reële mogelijkheid dat jongeren in de toekomst kunnen gaan rebelleren om ouderen dezelfde welvaart als nu te geven……

Lees verder

Lezing Bas Heijne

De schrijver en publicist (onder meer columnist voor NRC Handelsblad) hield de workshop ‘De Toekomst van de Democratie op het jaarcongres.

 

Belang van identiteit
Wat Frits Bolkestein volgens Heijne heeft laten liggen in zijn lezing is het belang van het idee van identiteit. Dat speelt een grote rol in ons denken over de samenleving en de toekomst. “Wat is een gemeenschap? Wat is een samenleving? Dat soort vragen zijn ontzettend belangrijk en die moet je niet laten liggen.”

 

Europa als uitweg voor alle problemen Heijne: “Ik was vorig jaar in Sarajevo met een aantal studenten. Er waren verkiezingen geweest en de onderhandelingen zaten muurvast. Maar waar iedereen het over eens was, Serven, Kroaten en moslims, was het idee dat Europa dé uitweg zou zijn voor alle problemen. ‘Als we daar maar bijkomen, dan is allles opgelost’, was de heersende gedachte. Europa biedt economisch voordeel, maakt het reizen gemakkelijker, de wereld wordt groter; er bestond een heel rooskleurig beeld van Europa. Een beeld dat bij ons juist onder druk staat. Eurosceptici zoals Bolkestein zijn bang voor een te groot en onslagvaardig Europa.”…..

Lees verder

Lezing Jenny Gierveld

Generatieverschillen We krijgen in toenemende mate te maken met de vergrijzing van de samenleving. “Hoe ziet onze samenleving er dan straks uit?” vroeg Jenny Gierveld zich af op het jaarcongres van het Trendbureau Overijssel. “De senior van de toekomst zal in ieder geval verschillen van de huidige senior”, geeft Gierveld aan. “Een belangrijk verschil is dat ouderen van de toekomst de Tweede Wereldoorlog niet hebben meegemaakt.” Maar dat is niet het enige; een aantal demografische en sociale ontwikkelingen zorgt ervoor dat de ouderen van over 20 jaar duidelijk verschillen met de ouderen van nu. Zo is het aantal hoogopgeleiden de afgelopen jaren toegenomen. Daarnaast heeft de senior van de toekomst een heel andere werkgeschiedenis gehad waarin zowel mannen als vrouwen hebben gewerkt. Ook kennen de toekomstige ouderen een andere partnergeschiedenis; het verschil in levensverwachting tussen mannen en vrouwen wordt kleiner waardoor stellen langer samen zijn. Deze ontwikkelingen hebben invloed op de gezondheid van mensen. “Want”, zo zegt Gierveld, “het meest gezond zijn mensen met een partner en met een hoger onderwijsniveau. En over dat laatste moet niet langer gezwegen worden”. Opgeteld biedt dit goede perspectieven voor de toekomst aangezien we er vanuit kunnen gaan dat we langer en langer gezond zullen leven, stelt Gierveld…..

Lees verder

Workshop Jan Willem van der Schans

De toekomst van de landbouw is niet per definitie zorgwekkend, zegt Jan Willem van der Schans. Nieuwe ontwikkelingen zoals stadslandbouw maar ook kleinschalig en verantwoord boeren bieden kansen voor de toekomst.

De huidige landbouw heeft te maken met nogal wat problemen, schetst van der Schans. ‘De inkomens van boeren staan onder druk, we hebben te maken met milieuproblemen, er is gebrek aan kwaliteit en diversiteit, vanuit de consument is er wantrouwen en ook de gezondheid van de consument is een steeds belangrijker onderwerp binnen de landbouwsector.’

 

Wijn maken en blotevoetenpad
Om overeind te kunnen blijven als boerenbedrijf komen veel boeren voor de keus tussen specialisatie of diversificatie te staan. Van der Schans geeft aan dat een toenemend aantal boerenbedrijven kiest voor nicheproducten, in plaats van schaalvergroting. De opkomst van boerenbedrijven die streekproducten aanbieden in combinatie met niet-agrarische activiteiten is goed zichtbaar. Het Hof van Twello, met een uitgebreide landwinkel en het zogenaamde ‘blotevoetenpad’, is daar volgens van der Schans in Overijssel een goed voorbeeld van…..

Lees verder

Toekomstexcursie MIRA

Clemens van Blitterswijk, Martijn Kuit en Els Reeuwijk

Infusen, lampen, bedden, piepjes, slangetjes en draadjes. In het Experimental Center for Technical Medicine van de Universiteit Twente is van alles te zien. Een complete operatiekamer en intensive care zijn hier nagebouwd om zoveel mogelijk de medische praktijk na te bootsen.

 

Klinisch-realistische omgeving
Het MIRA werkt samen met ziekenhuizen en het bedrijfsleven. “Zo voorkomen we dat techniek ligt te versloffen”, zegt managing director Martijn Kuit. “En het is een win-win-situatie. Wij kunnen hier trainen met de nieuwste medische apparatuur, en het bedrijfsleven krijgt onze feedback daarover terug, zodat ze hun product kunnen verbeteren.” Ook artsen zijn weg van het instituut, en komen graag trainen in deze klinisch-realistische omgeving. De operatiekamer is zelfs nóg luxer dan een echte ope- ratiekamer, omdat hij multifunctioneel is; er kunnen verschillende soorten operaties (bijvoorbeeld zowel neurologische als buikoperaties) worden verricht. In de medische praktijk zijn operatiekamers slechts geschikt voor één enkel type operatie. Ook voor schoonmaakbedrijven is het interessant om in een oefensituatie te kijken naar hoe een ope- ratiekamer of intensive care het beste kan worden schoongemaakt…..

Lees verder

Videoimpressie Jaarcongres

Tijdens het jaarcongres zijn korte video impressies gemaakt van de lezingen en workshops van Frits Bolkestein, Bas Heijne, Jenny Gierveld, Jan Willem van der Schans en het MIRA Instituut.

Fotoverslag

Tijdens het jaarcongres zijn veel foto’s gemaakt door fotografen Job Boersma en Henk van Elburg. Deze foto’s zijn te bekijken en te downloaden via onze Flickr pagina.

Bekijk en download foto's