Jaarcongres 2012

Jaarcongres 2012

Flexibele netwerken zijn een kans voor Overijssel. Om de uitdagingen van de toekomstige informatiemaatschappij het hoofd te bieden moeten organisaties in Overijssel zoeken naar flexibele samenwerkingsverbanden. Dat is één van de uitkomsten van het jaarcongres dat onder andere over de toekomstverkenning ‘Kennis’ ging. Het congres werd voor de derde keer georganiseerd en vond op 28 maart 2012 plaats in het stadhuis van de gemeente Hengelo.

 

Tijdens het congres gingen verschillende sprekers dieper in op de uitdagingen van de informatiesamenleving. De verslagen zijn te lezen op deze website. In twee kleinere sessies ging men op een interactieve manier aan de slag met de toekomst. Trendbureau Out Of Office begeleidde een workshop over de toekomst van de detailhandel.  Parallel daaraan kon men een workshop volgen onder leiding van adviesbureau BMC  over de kansen van open data voor gemeenten in Overijssel.

Lezing Wim van de Donk

Beleid maken is een permanent proces van leren, reflecteren en vooral ook communiceren. Dat proces vraagt om een nieuwe verhouding tussen wetenschap en beleid’, aldus Wim van de Donk.

 

‘De commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Brabant gaf op het stadhuis van Hengelo een lezing over de plaats die kennis zou moeten innemen binnen het openbaar bestuur. Daarbij liet hij zich inspireren door het werk van Jan van Ruusbroec (1293-1381), een bekende mysticus uit de zuidelijke Nederlanden. Wim van de Donk vergeleek Ruusbroec met diaken Geert Grote (1340-1384) die in de noordelijke Nederlanden werkzaam was: Grote was een bewonderaar van Ruusbroec. Maar ondanks zijn bewondering twijfelde Geert Grote aan de orthodoxie van Ruusbroecs geschriften. Het ging De Grote namelijk om praktische navolging van Christus, terwijl Ruusbroec zijn relatie met god juist zag als een ‘levend leven’ dat zich onophoudelijk vernieuwt. Ruusbroec verweet de adepten (waar De Grote bij hoorde) op zijn beurt dat zij zich teveel naar binnen keerden. Volgens Ruusbroec vulden de contrasterende elementen in zijn relatie met god elkaar juist aan. ‘Het werken verdiepte het rusten, maar het rusten verhoogde ook het werken’…..

 

Lezing Ed Brinksma

‘Over 20 jaar bestaat er een techniek die telepathie mogelijk maakt’, zei Ed Brinksma (Rector Magnificus van de Universiteit Twente) terwijl hij wijst naar een afbeelding van een hoofdcomputer die sprekend lijkt op een helm uit de TV-serie Starwars.

 

‘De helm die u hier ziet bestaat al en kan hersenprikkels waarnemen, waardoor mensen objecten kunnen bewegen enkel door na te denken. Deze techniek wordt over een tijdje gebruikt om gedachten te lezen. Er nog zijn weinig beleidsmedewerkers die stil staan bij dit soort enorme technische ontwikkelingen, maar ze zijn er wel’. In zijn lezing ging de oud-wetenschappelijk directeur van onderzoeksinstituut ESI in op de vraag hoe de ICT ons leven verandert en hoe Overijssel daarop kan reageren……

 

Lezing Hans Schutte

Na je opleiding in de kaartenbak verdwijnen van het arbeidsbureau. Helaas overkomt het jongens en de meisjes van het VMBO te vaak. En dat terwijl Overijssel zo om praktisch geschoolde werknemers staat te springen.

 

Hans Schutte pleit ervoor dat leerlingen op scholen netwerk- en loopbaanvaardigheden opdoen. Op die manier houden ze binding met de maatschappij. Maar niet alleen leerlingen, ook de opleidingen zelf en bedrijven hebben veel te winnen wanneer zij zich meer richten op verbinding. Hans Schutte is sinds januari 2008 voorzitter College van Bestuur bij het ROC van Twente.

 

‘Er is sprake van een groep jongeren die een hinderlijke afstand ervaart tot de arbeidsmarkt’ zei Hans Schutte op het derde jaarcongres van Trendbureau Overijssel. ‘Dat zijn met name de laaggeschoolden en ouderen. De laaggeschoolden krijgen concurrentie van bovenaf. Maar liefst 80 procent van het werk waarvoor een laag opleidingsniveau nodig is, wordt uitgevoerd door mensen met een hoger opleidingsniveau. De laagopgeleiden vallen daardoor buiten de boot’…..

 

Foto verslag

Tijdens het jaarcongres zijn veel foto’s gemaakt door fotograaf Henk Jan Winkeldermaat. Deze foto’s zijn te bekijken en te downloaden via onze Flickr pagina.

BEKIJK EN DOWNLOAD FOTO'S