Ernst van den Ende- Trendbureau Overijssel

Lezing Ernst van den Ende (18/06/19)

18 juni 2019 // 20.00 uur // Restaurant Fox, Denekamp

 

// DE TOEKOMST VAN LANDBOUW: EXTENSIVERING OF INTENSIVERING?

Hoe ziet de toekomst van ons voedsel eruit? En wat betekent dat voor het toekomstperspectief van de landbouw in NoordOost Twente? Op dinsdagavond 18 juni gaat dr. ir. Ernst van de Ende van de Wageningen Universiteit en Research in een speciale lezing op deze vraagstukken in. Ligt de toekomst van voedsel in high food productie, andersoortig voedsel of wellicht juist in de kringlooplandbouw? En wat is er nodig voor een kringlooplandbouw die toekomstbestendig is? Ernst van den Ende gaat in op de vragen van de landbouw van nu: hoe zorgen we voor een toekomstbestendige landbouw met een verdienmodel voor agrariërs?

Ernst van den Ende is managing director van de Plant Sciences Group van de Wageningen Universiteit. Plant Research pikt wetenschappelijke innovaties op en vertaalt die naar gerichte oplossingen voor het bedrijfsleven. En andersom vertaalt Plant Research de kennisbehoefte van bedrijven naar wetenschappelijk onderzoek.

// DATUM
Dinsdag 18 juni
Inloop 19.30 uur, start 20.00 uur

// LOCATIE
Restaurant Fox
Johanninksweg 78
7591 NR Denekamp

Deze lezing is een samenwerking tussen de jubilerende Rotary Noordoost Twente, het Trendbureau Overijssel en Pakhuis Oost.