Pré-conference

Pré-conference sessie 2017

Een bijeenkomst over sociale cohesie in de bubbels van de netwerkmaatschappij

Deventer, 26 september, 19.00 – 21.30 uur

 

Bubbels: het modewoord van 2017! De sociale media en internet zorgen ervoor dat we steeds meer in onze eigen wereld opgesloten raken, met eigen waarden en waarheden. Maar… biedt de netwerkmaatschappij niet ook vele nieuwe mogelijkheden de samenleving vorm te geven? Open, flexibel, creatief?  Met een kleine groep mensen die in het dagelijks leven op innovatieve manier met de nieuwe mogelijkheden van de netwerksamenleving bezig zijn is gekeken naar de kansen voor contact en verbinding van mensen.