Reflectiekamer

Reflectiekamer met vier sprekers (2014)

Krijgen we in Nederland te maken met groeiende ongelijkheid? Economen waarschuwen dat de inkomens verder uit elkaar gaan lopen. De WRR laat cijfers zien over toenemende vermogensverschillen. Anderen zeggen dat ons belastingsysteem nog steeds goed nivelleert. Er komen ook waarschuwende geluiden uit de sociale hoek. Alleen geslaagde mensen zouden meedoen aan de participatiesamenleving. Een grote groep haakt af: dat krijgt ook politieke gevolgen, zo luidt de waarschuwing. Is er sprake van tweedeling, ook in Overijssel? En…wat kunnen we er op lokaal en regionaal niveau aan doen?

 

Op 17 september 2014 organiseerde het Trendbureau Overijssel in Deventer een Reflectiekamer over Ongelijkheid.  Vier sprekers hielden een korte inleiding:

 

  • Esther-Mirjam Sent, hoogleraar economie aan de Radboud Universiteit Nijmegen;
  • Cok Vrooman, hoofd sector arbeid en publieke voorzieningen van het SCP
  • Pieter Hilhorst, publicist en voormalig bestuurder van Amsterdam. Download presentatie.
  • Merijn Oudenampsen, socioloog en publicist. Download presentatie.