Paul Hendriksen

Specials – lezing Paul Hendriksen (2012)

Paul Hendriksen is coördinator van Transition Towns in Deventer en ook landelijk actief in die beweging. Tevens staat hij op nr. 25 in de Trouw’s Duurzame 100, en is hij voorzitter van het Aardehuis-project in Olst.  In zijn lezing ging hij in op de kracht en zwaktes van bewonersinitiatieven.

 

Overheden herontdekken de kracht van de samenleving. Burgers nemen het heft in handen. Vrijwilligers houden de laatste supermarkt van het dorp open. Coöperaties werken aan duurzame energie. Bewonersgroepen toveren publiek groen om in moestuinen voor lokale voedselproductie. De Nederlandse natuur wordt voor een groot deel onderhouden door belangeloze natuurliefhebbers.

 

De herontdekking van de kracht van de burger is voor een deel door bezuinigingen geïnitieerd, en ook door het inzicht dat overheden soms ook mèt geld gewoon machteloos waren. Maar…hoe ver reikt die kracht van de burger? Waarom lukt het ene initiatief wèl, en het andere niet? Welke factoren bepalen dat de ene wijk bruist van de energie, en de andere niet?

 

Het Trendbureau Overijssel organiseerde een verkennend gesprek hierover met Paul Hendriksen. Hij gaf een presentatie over zijn ervaringen, de successen maar ook de moeilijkheden.