Toekomst

Toekomst in drie gangen (2009-2010)

2009

In 2009 was het thema de economische crisis. Prof. Dr. Lex Hoogduin, directeur bij de Nederlandsche Bank en hoogleraar Monetaire Economie en Financiële Instellingen aan de Universiteit van Amsterdam, nam de tafelgasten tijdens een driegangendiner mee in de dynamiek van de huidige economische situatie en de ontwikkelingen in de nabije toekomst.

 

2010

Op 30 november 2010 vond de tweede editie van het diner ‘De Toekomst in Drie Gangen’ plaats. Bestuurders van gemeenten, waterschappen en provincie kwamen bijeen rond een thema dat hen allen raakt. Tijdens het diner spraken Bas Haring en Bram van der Lely over waarden in de maatschappij.

 

Het gevoel dat er een gemeenschappelijk kader van waarden ontbreekt, op basis waarvan mensen en groepen mensen tot keuzes kunnen komen, of waar mensen ook op aangesproken kunnen worden, werd ter discussie gesteld. En ook de vraag is hoe we de discussie over gemeenschappelijke waarden zoden moeten of kunnen starten.   ‘

 

Bas Haring is filosoof en hoogleraar aan de universiteit van Leiden. Bram van der Lely is werkzaam bij Motivaction. Hij presenteerde op 30 november de resultaten van een onderzoek naar de toekomstige burgerschapstijlen van Overijssel, waarin aangetoond wordt dat het aantal traditionelen en verantwoordelijken in Overijssel afnemen. Wat betekent dit voor onze besluitvorming?