Werkconferentie bijzondere jongeren (28/11/18)

28 november 2018 // Zwolle / 13.30 – 17.00 uur

 

Ongeveer een op de acht jongeren heeft om diverse redenen hulp nodig maar leeft tussen de verschillende beleidscategorieën door: hebben ze nu onderwijs of gezondheidszorg nodig – of allebei? Heeft het kind ondersteuning nodig of zijn het eerder de ouders? Wat gebeurt er met de jongere op het moment dat het diploma is gehaald en onderwijs niet meer de structuur geeft die hij of zij nodig heeft en de arbeidsmarkt teveel hindernissen oplevert? Ruim een jaar geleden ondertekende een groot aantal partijen (waaronder VO- en MBO-Raad, VNG, MKB/VNO/NCW en Ministeries) het “Manifest Samen, slim en slagvaardig kansen creëren voor minder zelfredzame jongeren”. Ze hebben afgesproken elkaar op te zoeken en over de grenzen van de eigen wereld heen te stappen. Samen willen al deze organisaties minder zelfredzame jongeren ondersteunen in hun weg naar onderwijs, werk of andere zinvolle dagbesteding.

 

Op 28 november 2018 verkennen we de Overijsselse kansen en mogelijkheden aan de hand van vier concrete lokale casussen.

 

Denk en deel mee! Tijdens deze kleine werkconferentie gaan we op zoek naar oplossingen voor vier casussen in Overijssel waarbij iedereen in de keten een bijdrage kan leveren aan het behoud van praktisch en uitvoerend talent in Overijssel. Deze werkconferentie wordt samen met de Provincie Overijssel georganiseerd.

 

Programma

13.30 uur
Inzicht en inspiratie: ronde tafelgesprek om succesfactoren te achterhalen. Voorbeeldproject Lelytalent, nieuwe inzichten uit Enschede, big data specialisten en de kennis van een ervaringsdeskundige.

 

14.00 uur
Omdenken: aan de slag met vier concrete casussen uit Overijssel.

 

15.30 uur
Inspiratie en reflectie: Marc Dullaert rondde recent zijn klus af als aanjager van het nationaal thuiszitterspact en werkt voor het kabinet als verbinder onderwijs en zorg. Ook is hij voorzitter van de G4-G40 gemeenten voor de domeinen onderwijs en zorg. Hij is voorzitter van Kids Rights Nederland.

 

16.00 uur
Vervolg casussen: wat kunnen we wel?

 

17.00 uur
Overijsselse oplossingen en afsluitende netwerkborrel.

Verslag Werkconferentie Bijzondere Jongeren

28 november 2018

Extra aandacht op je werk omdat je een autistische stoornis hebt. Begeleiding omdat je uit een nest komt dat het lastig maakt om te presteren op school. Een winkel mogen beginnen omdat je nou eenmaal geen studiebol bent, maar wel talent hebt voor zakendoen. Of een hoofd dat wel wil, maar een lijf dat het om onduidelijke redenen laat afweten – en daar wat begrip voor krijgen.

 

Vier jongeren, vier situaties. En talloze regels die het lastig maken om opgewekt naar de toekomst te blijven kijken. Maar daar wordt aan gewerkt – bijvoorbeeld op de recente werkconferentie over ‘bijzondere jongeren’.

 

Die conferentie, op woensdag 28 november in het Overijsselse provinciehuis, deed precies wat ze moest doen: schotten afbreken tussen instanties die elk voor zich hun best doen om jongeren vooruit te helpen in de samenleving.

 

Klik hier voor het volledige verslag.

Foto's gemaakt tijdens het congres

Tijdens ieder congres worden er foto’s gemaakt. Deze keer door Gruble.
Hiernaast ziet u een selectie daarvan.