22/09/2016

Flatuleus vee in vizier

Afgelopen vrijdag keurde het kabinet het Klimaatakkoord van Parijs goed. Als de Eerste en Tweede Kamer het daar mee eens zijn, ratificeert ook Nederland dit verdrag (na onder andere China en de Verenigde Staten: we zij niet haantje de voorste). Dit betekent dat we de temperartuurstijging tot ruim onder de 2 graden Celsius willen houden, bij voorkeur onder de 1,5 graden Celsius [1].

 

Juist vorige week publiceerde het Planbureau van de Leefomgeving ook de Balans van de Leefomgeving 2016 [2]. Daaruit bleek dat er nogal wat consequenties zijn aan ratificatie van het klimaatakkoord – ook voor Overijssel. De langere termijndoelstellingen voor de reductie van broeikasgassen voor de EU (min 40% in 2030 ten opzichte van 1990) zijn onvoldoende om de temperatuurstijging voldoende te temperen. De doelstellingen voor 2050 (een reductie van 80 tot 95 %) zijn fors.

 

Dit zal om te beginnen consequenties hebben voor het energiebeleid. Het PBL is bezorgd over de insteek van het kabinet, dat primair voor technische innovatie gaat. Het planbureau bepleit ook een richtinggevender rijksbeleid: alleen op die manier weten andere partijen waar ze aan toe zijn.

 

Het PBL wijst er verder op, dat klimaatbeleid verder gaat dan energie. De reductie van broeikasgassen in de landbouw blijkt lastig. De landbouw is verantwoordelijk voor zo´n 13% van de broeikasgassen nu, en dat zou oplopen tot zo´n 25% in 2050 (als andere sectoren de beoogde uitstootvermindering realiseren). Dat is fors. De glastuinbouw is daarbij belangrijk, maar – voor Overijssel relevant – ook het melkvee. Het moet minder winden in de wei.

 

Voetnoten:

  1. https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/09/16/kabinet-omarmt-klimaatakkoord-parijs
  2. http://themasites.pbl.nl/balansvandeleefomgeving/wp-content/uploads/pbl-2016-balans-van-de-leefomgeving-2016-1838.pdf