02/02/2017

Goederenvervoer in een nieuwe wereld

Het is spannend in het goederenvervoer. De wereld van voor de crisis lijkt voorgoed verleden tijd. Traditioneel betekende 2% economische groei een toename van de wereldhandel met 4% en een toename van de containeroverslag met 6-8%. Dat is niet meer zo. De groei van de wereldhandel stokt, en de Nederlandse Bank verwacht dat dat voorlopig zo zal blijven.

 

De oorzaken gaan dieper dan de crisis of zelfs Trump. Ook zonder de aversie tegen vrijhandelsakkoorden zou de groei, aldus de DNB, verminderen. De bank somt een aantal structurele oorzaken op. De economische activiteit in de wereld verschuift naar de opkomende economieën. Die zijn minder handelsintensief. Ten tweede knippen bedrijven hun productieprocessen minder op. Lange productieketens kennen toch teveel risico´s en communicatieproblemen. Ten derde was China de afgelopen decennia de grote oorzaak van een stijgend aanbod aan producten. Dat land richt zich nu meer op eigen consumenten [1].

 

 

Wat betekent dit nu voor het goederenvervoer in Nederland en Overijssel? Bart Kuipers heeft er een essay over geschreven [2]. Behalve de al genoemde trend in de wereldhandel, zijn er ook andere ontwikkelingen van belang. De opkomst van Oost-Europa is er één van. Een tweede is reshoring en nearshoring, waarbij productieprocessen gedeeltelijk dichter (en anders) bij Nederland georganiseerd worden. Ook trends als de biobased economy en de circulaire economie veranderen de vraag naar transport.

 

 

Mechanisch prognoses die vroegere lijnen over globalisering optimistisch doortrekken naar de toekomst, kunnen de prullenbak in. Kuipers´ boodschap is dat we preciezer om ons heen moeten kijken wat er gebeurt. En bovendien dat Overijssel beter gebruik kan maken van de sterke exportpositie van de high tech en maakindustrie. Hij bepleit een verdere integratie van maakindustrie en de goederensector. De toekomst van de goederensector is aan ons, en niet aan dromen over een verleden dat niet terugkeert.

 

Voetnoten:

  1. https://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/dnbulletin-2016/dnb350988.jsp
  2. http://trendbureauoverijssel.nl/verkenningen/lopende-verkenningen/verkeer-en-vervoer