28/05/2015

Heerlijke wetenschap voor politici

Ooit van het Continue Onderzoek Burgerperspectieven (COB) gehoord? Nee? Dan doet u zichzelf tekort. Het is heerlijk onderzoek. Het COB tast naar de waarheid: hier geen onderzoekers die holderdebolder naar een mening rennen. Tegelijk doet men alle moeite om de bevindingen zo kort en helder mogelijk te presenteren. Dat lukt.

 

Het COB voorziet het kabinet ´van actuele informatie over ontwikkelingen in opvattingen in de bevolking over maatschappelijke en politieke problemen en doeleinden, inclusief gegevens over algemene tevredenheid en onbehagen.´  Maar de bevindingen zijn echt niet alleen interessant voor de nationale overheid.

 

De eerste kwartaalrapportage 2015 [1] bevatte slecht en goed nieuws – en ook het allerleukste nieuws, namelijk het nieuws dat vragen oproept. Het slechte nieuws is dat het vertrouwen in de Haagse politiek daalde afgelopen maanden. Er is echter geen reden voor paniek: dat vertrouwen schommelt  al jaren rond een vrij stabiel gemiddelde (p. 7-8). Het goede nieuws: het vertrouwen van Nederlanders in de overheid is nog altijd groot in vergelijking met burgers van andere landen (p. 22). Leuk is ook dat burgers meer vertrouwen hebben in de lagere overheden dan in het rijk (de eerlijkheid gebied te zeggen dat het verschil klein is). Bijzonder is dat Nederlanders zich veel meer verbonden voelen aan hun land dan aan hun woonplaats – en dat we daar veel uitgesprokener in zijn dan andere Europese landen (p. 21). Je vraagt je af hoe zich dat verhoudt tot de verbondenheid die mensen met hun streek, zoals Twente of Salland, voelen.

 

Het verbaast niet dat zorg met stip op 1 staat als je vraagt naar maatschappelijke problemen. Opmerkelijk is wel dat die positie wordt gedeeld met het probleem van normen en waarden. Het zou interessant zijn te achterhalen waarom mensen dit zo belangrijk blijven vinden (en ook waarom het probleem af en toe minder  gevoeld wordt). De zorgen over normen en waarden zijn groter dan die over economische vraagstukken, hetgeen toch opmerkelijk is na de crisis die we net meemaakten. De zorgen over integratie blijven. Ruimtelijke problemen zitten in de staart van het peloton (p. 10-11).

 

Interessant is de segmentering van de bevolking van het SCP. Men onderscheidt optimisten, pessimisten, multiculti-critici en politiekcritici. Een forse meerderheid van de bevolking vindt dat het de verkeerde kant op gaat met Nederland. De verschillen tussen de groepen Nederlanders zijn groot. Alle posities lijken redelijk vertegenwoordigd in de politiek en het maatschappelijk debat. Hoewel het aandeel optimisten meer stemt dan de pessimisten (p. 27 -30). Mensen met een roze bril sturen een menigte zwartkijkers. Het is wellicht iets om rekening mee te houden in alle plannen en visies.

 

Voetnoten:

  1.  http://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2015/Burgerperspectieven_2015_1