13/11/2015

Het kantoor als erfgoed

Ook in 2015 publiceerde Dynamis het jaarrrapport ‘Sprekende cijfers kantorenmarkten’ [1]. Het is geen vrolijke lectuur. Direct in de inleiding constateert het rapport dat ‘…voor het overgrote deel van de kantorenleegstand van dit moment geen toekomst meer is’. Landelijk gezien is er een groeiend aanbod van meer dan 7 miljoen vierkante meter kantoorruimte. De opname van de laatste jaren schommelt rond de 1 miljoen vierkante meter.

 

 

Binnen Overijssel is de kantorenleegstand vooral een stedelijke probleem als je naar de omvang van het aangeboden oppervlakte kijkt, met Zwolle als koploper. Procentueel gezien staan in Haaksbergen en Staphorst de meeste kantoren leeg.

 

 

De leegstand kent allerlei oorzaken. De crisis is er natuurlijk één van. Vanaf 2010 stijgt het aanbod en daalt de vraag. Maar Dynamis laat er geen gras over groeien. Er zijn zonder meer ook structurele oorzaken. Andere manieren van werken is daar één van. We gebruiken minder vierkante meters per werknemer. Dat komt vooral doordat we meer thuis en op locatie werken. We zijn niet meer aan kantoor gebonden. Ook nieuwe kantoorconcepten spelen een rol.

 

 

Hoe reageren we op deze ontwikkeling? Ten eerste is er een scherpere tweedeling tussen goede, kansrijke locaties en de plekken waar het nooit meer wat gaat worden. Ten tweede transformeren we: kantoren worden woningen, horeca of zelfs landbouwoppervlak waar plantjes onder kunstlicht groeien. In veel gevallen is alleen een derde optie mogelijk: slopen.

 

 

Bovendien kijken we hoe kantoren weer bijzonder worden, en nauwer kunnen aansluiten bij de wensen van de gebruikers. Duurzame kantoren, gezonde kantoren, flexibele kantoren, deelkantoren… Het kost een crisis, maar dan heb je ook wat: de werkplek wordt weer leuk.

 

 

Er is een verdere toekomst. Na de automatisering van de landbouw en de industrie komt nu die van het kantoorwerk op gang. En zoals veel boerderijen en fabrieken nu erfgoed zijn, zullen ook kantoren straks grotendeels de overblijfselen van een verleden zijn: de ruines van de intensieve menshouderij.

 

 

Voetnoten:

  1.  http://dynamis.nl/documents/DYN//2872_Dynamis-Sprekende-Cijfers-Kantorenmarkten-2015-DEFINITIEF.pdf