11/06/2015

Is het innovatiebeleid aan innovatie toe?

Op 1 juni presenteerde Brainport Regio Eindhoven zijn nieuwe strategie. De regio constateert dat de ontwikkeling vandaag de dag zo snel gaan en vaak zo onverwacht zijn, dan het traditionele ´triple-helix-model´ van overheid, markt en onderzoek niet meer werkt. Ik citeer: ´We gaan daarom van triple helix naar multi-helix. Niet langer alleen een driehoek tussen overheid-bedrijfsleven-onderwijs vormen.

 

Burgers, klanten, consumenten, investeerders, designers, kunstenaars en corporaties erbij betrekken. Zoeken naar verbindingen tussen technologie, design en sociale innovatie. Maar ook bruggen slaan naar andere delen van de wereld, naar internationale kennisregio’s die de positie van Brainport kunnen versterken.´ [1].

 

De strategie bevat een paar belangrijke elementen. Ten eerste maakt de regio zich niet meer afhankelijk van de grote organisaties van weleer: de overheid, het bedrijfsleven, het onderwijs. Eindhoven speelt in op de netwerksamenleving. Burgers, consumenten, kunstenaars – kortom: mensen – zijn drijvende krachten. Ten tweede denkt de regio niet meer Nederlands, maar is de wereld het toneel. Netwerken kennen geen grenzen, zeker niet wanneer het om innovatie gaat. Tegelijk zijn de netwerken wel regionaal geworteld. De strategie wordt met alle omliggende gemeenten besproken – om te kijken welke lokale implicaties zij heeft [2]. Ten derde: de strategie gaat over de grenzen van sectoren heen. De Willy Wortels van de maakindustrie slaan bruggen met de creatieve sector en de maatschappij. Iets wat overigens ook in de Toekomstverkenning Cultuur van het Trendbureau Overijssel bepleit wordt [3].

 

Overijssel moet deze strategie natuurlijk niet zomaar copieren. En op onderdelen doen we ook al de dingen die de regio Eindhoven nu benoemd. Maar Brabant heeft een goede analyse gemaakt van de huidige en toekomstige situatie (er zijn ook scenariostudies gemaakt). Het loont zeker de moeite om te bekijken welke elementen voor onze regio van belang zouden kunnen zijn.

 

Voetnoten:

  1. http://www.brainport.nl/strategie/brainport-next-generation
  2. http://metropoolregioeindhoven.nl/nieuws/regionieuws/werksessie-brainport-next-generation
  3. http://trendbureauoverijssel.nl/site/download/tDQfeA0y2cdO?type=open