10/12/2019

De toekomst is onvoorspelbaar

Het onverwachte en het onvoorspelbare lijken zich in deze tijd steeds vaker voor te doen. En de consequenties zijn groot. Wat hindert ons in het omgaan met de fundamentele onzekerheden die deze tijd kenmerkt? Hoe kunnen we vooruitkijken? Over deze vragen ging het jaarcongres Onverwacht Overijssel – een toekomst met trendbreuken.

 

Tijdens het jaarcongres werd vanuit verschillende invalshoeken opgeroepen te durven nadenken over een toekomst die onvoorspelbaar is en hoe we daar mee kunnen omgaan. Thema’s die langskwamen waren: early warnings systems; hoe weet je welke signalen voor jou van belang zijn?, een vleesloos Overijssels landschap, de toekomst van de drinkwatervoorziening, adaptief plannen voor de woningmarkt, voorbereiden op digitale ontwrichting (doe dit onder andere analoog), anders omgaan met complexe vraagstukken (niet smart maar clever), future food en hoe om te gaan met onvoorspelbaarheid in je werk en omgeving. Het Trendbureau Overijssel heeft de kern van deze sessies gevat in een aantal korte filmpjes en een aantal handouts.