17/09/2015

Ongezond Overijssel?

In de zomer publiceerde de Algemene Rekenkamer het rapport ´Regionale Verschillen in langdurige Zorg´ . De resultaten zijn best opmerkelijk. De verschillenen zijn groot binnen Nederland. En Overijssel scoort hoog, zowel wat betreft het aantal mensen dat zorg nodig heeft, als de omvang van die zorg.

 

Er wordt meer professionele zorg geleverd dan je zou verwachten als je kijkt naar de gemiddelde leeftijd van de bevolking, de inkomens en de huishoudsamenstelling.
De resultaten zijn opmerkelijk, omdat ze tegen de eerste intuïtie ingaan. Overijssel is een betrekkelijk landelijke, groene provincie. Uit de dorpenmonitor van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat dorpelingen gezonder en gelukkiger zijn dan stedelingen . Je voelt je vitaler zodra je de IJssel over steekt, die heerlijke schone lucht!

Toch is dat maar een deel van het verhaal. Overijssel scoort op gemiddelde levensverwachting niet bijzonder goed, en Twente zelfs slechter dan Nederland – dat geldt vooral voor steden als Almelo en Enschede. We leven niet gezonder als je kijkt naar roken, bewegen of eten. Het drankgebruik onder jongeren op het platteland is ronduit zorgelijk.

Verklaren deze factoren het hoge zorggebruik? Misschien. Het zou ook kunnen dat mensen sneller naar professionele zorg worden doorverwezen. Zoals de rekenkamer zelf constateert: verder onderzoek is noodzakelijk. Wel weten we nu al, dat we niet zomaar uit mogen gaan van noaberschap als wondermiddel. Meer noaberschap betekent kennelijk niet: minder professionele zorg. De cijfers suggereren eerder het tegendeel. Dat is goed om ons te realiseren bij het vormgeven van het lokale zorgbeleid.

 

Voetnoten:

  1. http://www.rekenkamer.nl/Publicaties/Onderzoeksrapporten/Introducties/2015/06/Regionale_verschillen_in_langdurige_zorg
  2. http://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2013/De_dorpenmonitor, zie blz. 203 e.v.