Programmaraad

De Programmaraad van het Trendbureau Overijssel is verantwoordelijk voor de agendering van onderwerpen. De Programmaraad streeft ernaar te komen tot de optimale keuze en prioriteitenstelling van de activiteiten van Trendbureau Overijssel.

 

Bij de selectie van de onderwerpen staan de volgende vragen centraal:

  • Welke maatschappelijke ontwikkelingen lenen zich voor een trendverkenning? Hierbij wordt nadrukkelijk gelet op de programmering van activiteiten en projecten bij provincie en locale overheden.
  • Welke prioriteit krijgen de potentiële onderwerpen, in welke volgorde worden zij uitgevoerd?
  • Welke stakeholders zijn bij het onderwerp betrokken en dienen in de studie meegenomen te worden?
  • Op welke wijze kunnen we de uitkomsten het beste laten landen in het maatschappelijk debat en binnen de beleidsvoorbereiding en besluitvorming bij provincie en andere overheden?

 

De Programmaraad treedt op als het bestuur van Trendbureau Overijssel. De raad stelt activiteitenplanning, budget en rapportage en verantwoording vast. Uitvoering van deze activiteiten geschiedt vervolgens door de programmaleider van het Trendbureau. De leden van de raad worden voorgedragen als persoon op grond van hun netwerken en contacten binnen de Overijsselse samenleving en benoemd door het college van Gedeputeerde Staten.

 

De programmaraad wordt voorgezeten door Drs. Henk Jan Meijer.
De andere leden van de programmaraad zijn: Martha Riemsma, Trudy Vos, Selvi Ayranci, Hein Pieper, Bart Parmet en Petra Teunis.

Henk Jan Meijer

Henk Jan Meijer

 

Henk Jan Meijer, sinds juni 2019 lid van de VVD-Eerste Kamerfractie, is sinds september 2015 voorzitter van de programmaraad van het Trendbureau.

 

Meijer werd in 1982 raadslid in Den Haag  waar hij van 1987 tot 1989 fractievoorzitter was. Daarna werd hij wethouder en vanaf 1994 was hij tevens locoburgemeester in Den Haag.  Van 2000 tot september 2019 was hij burgemeester van Zwolle.”

Martha Riemsma

Martha Riemsma is vanaf 2014 hoofdredacteur van de Twentsche Courant Tubantia, met als ambitie om de regionale journalistiek een blijvend stevige positie in het nieuwe (digitale) medialandschap te verschaffen. Tussen 2007 en 2014 had zij een eigen adviesbureau. Toen was ze ook bestuurslid van Stichting Fris, platform voor ondernemende creatieven Oost-Nederland. Voor 2007 werkte zij in diverse functies bij Wegener Media.

 

Martha Riemsma studeerde Toegepaste Communicatiewetenschappen aan de Universiteit van Twente.

Trudy Vos

Trudy Vos is sinds 2016 lid van het College van Bestuur van ROC van Twente. Daarnaast is zij voorzitter van Departement Twente van De Maatschappij en bestuurslid van VNO NCW Twente. In haar werk is zij met grote regelmaat bezig met vragen als ‘wat zijn toekomstige ontwikkelingen?’ en ‘wat betekent dat?’. Ze was verantwoordelijk voor beleidsinformatie bij de provincie Overijssel (incl. de opstart van Trendbureau Overijssel) en Kennispunt Twente (TwenteIndex).

 

Trudy heeft een technische achtergrond (HTS-chemie, UT, Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (CH)) en een carrière in het openbaar bestuur (provincie Utrecht, provincie Overijssel, Regio Twente).

Bart Parmet

Adviserend lid programmaraad Trendbureau Overijssel

Bart Parmet is nadat hij in 1990 aan de universiteit in Wageningen afstudeerde als hydroloog jarenlang werkzaam geweest in de watersector. De laatste jaren voordat hij werkzaam werd voor de provincie Overijssel, heeft hij als directeur van de staf van Deltacommissaris Wim Kuijken aan de vormgeving en uitwerking van het Deltaprogramma gewerkt. Daarvoor was hij betrokken bij de Deltacommissie en heeft hij verschillende managementfuncties vervuld bij Rijkswaterstaat en bij het toenmalige Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Sinds 2015 is hij lid van de directie van de provincie Overijssel. Binnen de directie richt hij zich op de beleidstaken en de strategieontwikkeling van de provincie Overijssel.

Petra Teunis

Petra Teunis is voorzitter van de Raad van Bestuur van Eno Zorgverzekeraars. Eno is een zelfstandige zorgverzekeraar die zich in haar aanpak kenmerkt door haar Sallandse regionale werkwijze en aanpak in het toekomstbestendig (betaalbaar, toegankelijk en kwalitatief goed) organiseren van zorg in de regio. Sleutelwoorden hierbij zijn initiërend, samenwerking en mensgerichtheid, over de zorgdomeinen heen.

 

Daarnaast is zij lid van de RvC van de CCV Group B.V., lid van de RvC Primair huisartsenposten Utrecht en voorzitter RvT Gezondheidscentrum Didam.Voorheen was ze lid van de RvC van Obvion en lid van de RvT van ROC Aventus.

 

Petra heeft een financiële achtergrond, waarbij zij jarenlang directeur is geweest van diverse Rabobanken; Noord en Oost Achterhoek, Noord en West Twente, Salland, Graafschap en als laatste directeur Oost Nederland waar zij verantwoordelijk was voor de integrale performance van 18 lokale banken.

Martin Hemmink