18/06/2015

Overijssel heeft het onmisbare: tijd!

Tijd is de onderscheidende factor, zei Annemieke Nijhof, nu CEO van Tauw. Zij sprak tijdens het Omgevingsfestival dat de provincie afgelopen vrijdag in Deventer organiseerde. Tijd…een opmerkelijk onderwerp tijdens een congres dat toch eigenlijk over Ruimte gaat. Slimme mensen hebben we genoeg op deze wereld, aldus Nijhof. En alle kennis is voor iedereen voorhanden. De cruciale, onderscheidende factor, is of we genoeg tijd vrij maken om te denken over al die kennis. Alleen op die manier doen we de intelligente, eigen dingen met onze omgeving.

 

Overijssel heeft het onmisbare: Tijd!
Tijd is ook onderwerp in de 25 Bijzondere Gesprekken die het Trendbureau nu voert over de concept-verkenning ´Waar verdient Overijssel zijn Geld mee in 2030?´[1]. Of we nu in Hellendoorn of Zwartewaterland zijn: overal geven ondernemers aan bezorgd te zijn over de versnelling van de maatschappij, en het vermogen van de mens, het bedrijf en de maatschappij om daar mee om te gaan. Het is zo´n gespreksonderwerp dat je niet verwacht. Minder regels, meer infra ….dat zijn de bekende wensen. Maar anders omgaan met tijd? Bijzonder.

 

In de reeks ´Filosofen Agenderen de Stad´ betoogt Désanne van Brederode deze week dat de stad een veelheid aan ervaringen en inspiratie biedt – maar dat het ons aan de tijd lijkt te ontbreken om die ervaringen ook te verwerken. Inspiratie, prima…maar waarvoor, waartoe [2]?

 

Past relativering? Misschien. Het SCP meet immers dat we de afgelopen jaren voor het eerst méér tijd hebben. We zijn minder tijd aan verplichtingen kwijt [3]. Maar aan de andere kant: cijfers kunnen niet op tegen beleving. Het gaat niet om de getelde minuten, maar om het gevoel machtig druk te zijn in die periode.

 

Wellicht moeten we als Overijssel de beleving serieus nemen. Is de IJssel zelf niet symbool voor de tijd, steeds stromend maar toch dezelfde? Hier, over de IJssel gebeurt van alles, maar er is ook nog ruimte, en er is ook nog tijd. En als we die niet hebben moeten we die maken. Om de goede dingen te doen in de toekomst.

 

Voetnoten:

  1. http://trendbureauoverijssel.nl/verkenningen/lopende-verkenningen/waar-verdient-overijssel-zijn-geld-mee-in-2030/25-bijzondere-gesprekken
  2. http://www.platform31.nl/nieuws/filosofen-agenderen-de-stad-inspiratie-maar-waartoe
  3. http://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2013/Met_het_oog_op_de_tijd