20/05/2014

Binnenlands Bestuur: Veel enthousiasme voor wooncoöperaties

Het Trendbureau Overijssel organiseerde 8 mei een symposium over trends op de woningmarkt. Companen werkte mee aan een publicatie van het Trendbureau en Bram Klouwen verzorgde tijdens het symposium een discussie over wooncoöperaties.

 

Door allerhande maatschappelijke ontwikkelingen winnen coöperatieve verenigingen/coöperaties terrein. In de zorg, op de energiemarkt en mondjesmaat ook in woonbuurten. Coöperaties gloreren op trends als meer aandacht voor het collectief, kleinschaligheid, eigen kracht, de-institutionalisering. De coöperatieve organisatievorm combineert een maatschappelijke ambitie met rendement op ingelegd vermogen.

 

Met het nodige enthousiasme zagen deelnemers aan de discussie kansen voor Wooncoöperaties. Ze bieden een sociaal instrument voor verkoop van corporatiewoningen. En ze dragen bij aan leefbare buurten en dorpen. Er liggen zowel kansen in steden als in dorpen.

 

Toch komen wooncoöperaties maar moeilijk van de grond. Hieraan liggen drie redenen ten grondslag: in de eerste plaats maakt onbekend onbemind. Daarnaast komt de benodigde eerste inleg moeilijk bij elkaar. Tot slot ontbreekt het vaak aan deskundige begeleiding; de weg kennen. Om aan deze bezwaren tegemoet te komen, moet volgens de aanwezigen bij de start een business-case uitgewerkt worden. De traditionele valkuil is om in enthousiasme die pas achteraf op te stellen.