05/02/2010

De Stentor: Trendbureau ontrafelt dorpse mythes en feiten

  • Dit artikel verscheen op 5 februari 2010 in de Stentor.

Trendbureau Overijssel somt niet alleen mythes en feiten op over dorp en platteland maar kijkt ook in de toekomst. Feit: de relatie tussen dorp en stad verandert.

 

Het dorp is de nieuwe stad – in het klein. Met de charme van het kleine, het landelijke. Maar met de couleur locle van de grote stad: mondige mensen die opkomen voor zichzelf én hun dorp.
Trendbureau Overijssel heeft toekomstscenario’s geschetst voor het Overijsselse platteland. Dat is kommer en kwel voor wie verandering haat.

 

De tijd dat het dorp een cocon was, is voorbij, kijky het Trendbureau in de toekomst. De samenleving is niet langer homogeen en naar binnen gericht. Het dorp heeft een variatie aan inwoners én is naar buiten gericht.
De achterliggende vraag is uiteraard of het platteland in onze streek toekomst heeft als leef-. woon- en werkgebied. Die vraag is ingegeven door de alomtegenwoordige idee dat het platteland ontvolkt, dat ‘de stad’ de stofzuiger is die alle leefbaarheid opslokt. Het antwoord is verrassend: stad en streek hebben elkaar nodig. De grote voorzieningen bevinden zich in de stad. Maar de stad op zijn beurt ‘exporteert steeds meer zorg, recreatie en verblijfsfuncties naar het platteland’, stelt het Trendbureau. “De relatie tussen stad en platteland verandert sterk. Fysiek, maar vooral ook in sociale structuren en functies.”
Het dorp verliest met zijn identiteit zijn onschuld? Welnee, het höken, zuipen en vertier in tentfeesten gaat lekker door – in een van de toekomstscenario’s. Dat is een troost. Niet alles verandert.
En toch is het platteland van toen onmiskenbaar voer voor de geschiedenisboekjes. Want de wereld verandert – blik op energie, voedselteelt – en het platteland verandert hoe dan ook mee.

 

Minstens net zo interessant is het rijtje mythes en feiten die het Trendbureau opsomt. Zo is het platteland gemiddeld genomen niet ‘armer’ dan de stad. Wel een feit: in de stad wordt meer gespijbeld dan op het platteland. Mythe: er komen steeds meer mensen op het platteland wonen die in de stad werken. Feit: op het platteland is de sociale samenhang, de tevredenheid en het geluk groter dan in de stad. Mythe: het voorzieningenaanbod in een dorp bepaalt de leefbaarheid van dat dorp. Feit: Op het platteland weken relatief minder vrouwen dan in de stad. Mythe: het is problematisch dat medische voorzieingen op het platteland verder uiteen liggen dan in de stad.
Trendbureau Overijssel is een jaar bezig geweest met het verkennen van de toekomst van het Overijssels platteland.