11/03/2011

Evaluatie Trendbureau: Wie geen vraag heeft, zoekt geen antwoord

In 2010 is het Trendbureau geëvalueerd. Er is een rapport (PDF) verschenen waarin verslag is gedaan van een onafhankelijk onderzoek naar het functioneren van het Trendbureau dat is verricht in opdracht van de provincie Overijssel. Naar aanleiding van de evaluatie is in januari 2011 Provinciale Staten middels een statenbrief (PDF) door Gedeputeerde Staten op de hoogte gesteld.