18/09/2013

Ruimtevolk: Het wordt (weer) spannend in de binnenstad

Toekomstverkenning Binnensteden biedt inzicht in trends en ontwikkelingen en schetst mogelijke toekomstscenario’s voor de binnensteden. De Nederlandse binnensteden staan bloot aan ingrijpende veranderingen. Het verloop en de leegstand in winkelpanden nemen toe. Soms met negatieve gevolgen voor de aantrekkelijkheid en het functioneren van de binnenstad. De positie van de binnenstad als hét epicentrum van stad of dorp is niet meer vanzelfsprekend. Aan de andere kant zijn er juist ook nieuwe bewegingen richting de binnenstad die kansen bieden. Wat is er in en rondom de binnensteden aan de hand? Wat staat er nog te komen? En belangrijker nog: hoe kunnen we hier het best mee omgaan? De Toekomstverkenning Binnensteden Overijssel biedt inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen en mogelijke toekomstscenario’s voor binnensteden. Ook voor steden buiten Overijssel.