15/01/2011

Stentor: Provinciale Statenverkiezingen gaan over openheid en eigenheid

De provinciale verkiezingen van 2 maart gaan over de macht in Den Haag. Het kabinet Rutte wil ook in de Eerste Kamer een meerderheid krijgen. Dat is begrijpelijk, en het is goed voor de opkomstpercentages. Toch miskent de aandacht voor de nationale politiek iets. Namelijk dat inhoudelijk bezien, het niet Den Haag zal zijn waar de belangrijke politieke beslissingen in Nederland gaan vallen. De toekomst wordt in raadszalen en statenzalen gemaakt. De reden is dat de politieke agenda verandert. Die wordt in de toekomst bepaald door ‘glokaliseringskwesties’: vraagstukken die enerzijds op internationaal niveau spelen, en anderzijds op dat van de lagere overheden.