21/01/2010

Tubantia: Winsemius: dorpen moeten weg bij Landbouw

Overijsselse dorpen moeten onder het juk van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) vandaan. Dit ministerie bekijkt kleine kernen nog alsof het boerengemeenschappen zijn, waardoor nieuwe ontwikkelingen worden afgeremd en zo de vitaliteit sterk afneemt.