05/02/2010

VNG Magazine: Overijssel kijkt verder vooruit

  •  Dit artikel verscheen op 5 februari 2010 in het VNG magazine

Stel dat de economische groei van China de energieprijzen zo sterk opdrijft, dat met lokale energiewinning veel geld valt te verdienen. Of dat alternatieve energie zo massaal beschikbaar komt, dat er over vijftig jaar helemaal geen mondiale energiecrisis is. Het Trendbureau Overijssel houdt de provincie, gemeenten en bedrijven graag dit soort spiegels voor. ‘Het heeft zin om naar de langere termijn te kijken’, aldus directeur Hans Peter Benschop.

 

Op donderdag 21 januari presenteerde het Trendbureau Overijssel drie toekomstverkenningen over energie, economie en de dorpen. Voor Overijsselse gemeenten is het belangrijk om op deze gebieden verder vooruit te kijken. Benschop: ‘In Duitsland is lokale duurzame energiewinning al heel groot. Dit kan in Nederland in 2030 ook in zo’n 30 procent van de behoefte voorzien. Wat wij doen, is de globale ontwikkelingen volgen en scenario’s in kaart brengen. We geven geen beleidsadviezen, maar proberen wel de ontwikkeling van een strategisch langetermijnvisie bij provincie en gemeenten te stimuleren’.

 

Wethouder Cor van den Berg van Olst-Wijhe heeft een belangrijke rol gespeeld bij het agenderen van de trendverkenningen bij het platform Ruimtelijk Domein van VNG-Overijssel en was aanwezig bij de presentatie op 21 januari. De rede van Pieter Winsemius over de toekomst van de energievoorziening sprak Van den Berg aan. ‘Wij zijn zelf bezig met een revolverend fonds voor de inkomsten uit de verkoop van Essent. Bijvoorbeeld met investeringen in energiebesparing in bestaande bouw kun je later weer geld terugverdienen.’

 

Verwachtingen
Ook bij Myra Koomen, wethouder van Enschede en voorzitter van VNG-Overijssel wekken de presentaties van het Trendburea hoge verwachtingen. ‘We leven na de financiële crisi in een nieuw tijdperk. Wereldwijd zijn duizenden biljarden euro’s verdampt. Er is veel minder geld te verdelen. De werkloosheid loopt op, meer mensen worden afhankelijk van de overheid. Het Trendbureau kan een goede bijdrage leveren aan inzicht in de ontwikkelingen en wat dat betekent voor de diverse beleidsterreinen. Zeker nu er sprake is van een laag vertrouwen van de burger in de politiek. Op de Overijsselse bestuurdersdag in mei zal het Trendbureau ook aan dit debat een bijdrage leveren’.