19/06/2015

Wolter Lemstra neemt afscheid. Burgemeester Meijer (Zwolle) wordt de nieuwe voorzitter programmaraad Trendbureau

De heer Meijer, burgemeester van Zwolle, is benoemd tot voorzitter van de Programmaraad Trendbureau Overijssel. Het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Overijssel heeft dit besloten. De heer Meijer start per 1 september. Hij volgt de heer Lemstra op die het Trendbureau al 7 jaar aanstuurt.

Het Trendbureau Overijssel is een initiatief van de Provincie Overijssel. Het bureau maakt toekomstverkenningen voor de politieke besluitvorming en is inhoudelijk onafhankelijk. De Programmaraad bepaalt de programmering van het bureau en is inhoudelijk verantwoordelijk voor de rapporten.
Het Trendbureau Overijssel is een netwerkorganisatie. De toekomstverkenningen worden uitgevoerd met steeds wisselende projectgroepen van bedrijven, overheden, kennisinstellingen en andere belangstellenden. Het Trendbureau kan door iedereen in Overijssel ingeschakeld worden voor workshops en presentaties over toekomstige ontwikkelingen in de provincie.

De raad bestaat verder uit mevrouw Sorgdrager (Raad van State), de heer Brinksma (Universiteit Twente), de heer Veenstra (Rendo) en mevrouw Ayranci (ABN/Amro).

Op 16 september werd in Zwolle een minisymposium gehouden ter gelegenheid van het afscheid van de heer Lemstra als voorzitter. Het onderwerp was: ’De Toekomst van Toekomstverkenningen’. Onder andere de heer Roel in ´t Veld en de Commissaris van de Koning mevrouw Bijleveld-Schouten traden daar op.