17/06/2016

Polarisatie in Overijssel

Wilt u een mooi beeld zien van polarisatie in Overijssel? Download dan het rapport ´Actief Communiceren in Sociale Netwerken´ [1]. Het is geschreven door Lidwien van de Wijngaert, werkzaam bij de UT. Ze visualiseert de discussie in de sociale media over de komst van een AZC naar Enschede. We zien gescheiden werelden. Aan de ene kant is er de Facebookpagina AZC Alert (later: AZC Alarm), aan de andere kant die van Welkom in Enschede.

 

De meeste mensen ´liken´ of plaatsen berichtjes op slechts één van de sites. Die berichten versterken meestal het standpunt dat al ingenomen is. Er zijn twee grote wolken van éénstemmigheid rond emoties en morele oordelen. Mensen die een ander geluid laten horen op één van de twee sites, worden geweerd: ´post op je eigen pagina!´. De plaat van Van de Wijngaert laat ook mooi zien hoe klein de groep verbinders is. Dat zijn de mensen die op beide pagina´s publiceren.  Ze nemen een minder helder standpunt in. Ze benoemen bijvoorbeeld een dubbel gevoel of vragen naar de motieven van de vluchtelingen.
Grote afwezige in de discussie is de zwijgende meerderheid. Hoe populair ook de Facebookpagina´s zijn, het blijven kleine minderheden die zulke uitgesproken meningen hebben – en een nog kleinere minderheid die de moeite neemt om de strijdende partijen te verbinden. In dat licht is de site ´dare to be grey´ een verademing [2]. Wat heerlijk! Mensen die de wereld ingewikkeld vinden. Die niet een mening klaar hebben staan. Ik hoop op een opstand van de grijze massa. Dat zijn de mensen waarmee we naar een oplossing voor de problemen kunnen zoeken.

 

Voetnoten:

  1. https://cfes.bms.utwente.nl/wp-content/uploads/2016/04/ActiefCommunicerenInSocialeNetwerken.pdf. Zie bladzijde 10 en volgende.
  2. http://www.daretobegrey.org/