14/04/2016

Schuurt de tevreden identiteit van Overijssel voldoende?

Vorig jaar kwam een groep rijksambtenaren op bezoek in de provincie. Zij vertelden waar het de komende jaren in Den Haag om zou gaan. De boodschap was éénduidig: economie, economie, economie.

 

Hoe erg kan je je vergissen. Natuurlijk…we houden ons bezig met ons dagelijks brood. Maar het grote maatschappelijke debat – dat gaat over andere dingen. Het is Zwarte Piet die mensen ziedend tegenover elkaar doet staan, niet de concurrentiepositie van Nederland. Het is het vluchtelingenvraagstuk dat de politieke discussie in Nederland bepaalt- en polariseert rond de vraag wie wij als Nederlanders zijn en waar wij voor staan. Cultuur, niet economie, is de open zenuw van deze tijd.

 

Kort geleden verscheen een ´Overijssels Feit´ over cultuur [1]. Wij blijken bovengemiddeld tevreden met onze culturele identiteit. We zijn erg in volkscultuur geïnteresseerd en wat meer is: die belangstelling wordt steeds groter. In voorgaande jaren bezochten 1 op de 5 Overijsselaars evenement rond de volkscultuur, in 2015 waren dat er 1 op de 3. Ook hier, zo kan je concluderen, lijkt er een trend te zijn om identiteit belangrijk te vinden.

 

Toen de economie in het centrum van de belangstelling stond, mengde het bedrijfsleven zich voluit in het maatschappelijk debat. Het vertelde hoe we onze concurrentiepositie moesten verstevigen, het innovatiebeleid konden vormgeven, etc. Nu onze culturele identiteit in het middelpunt staat, mengen kunstenaars zich nauwelijks in de politieke discussie. Terwijl dat in andere landen, zoals Duitsland en Frankrijk, wel gebeurt. In Nederland kennen we die traditie niet. Twee voorstellingen over de Europese identiteit die nu door Nederland toeren, Pax Europa en In search of Europe zijn, veelzeggend, door respectievelijk een geboren Irakees en een Belg gemaakt. In dat licht is het mooi dat de Fundatie en tentoonstelling heeft gemaakt ´Dutch Identity´.

 

Wie zijn wij? Welke waarden vertegenwoordigen we? Het zijn belangrijke vragen. Het zou mooi zijn als ook kunstenaars ons uitdagen er over na te denken. En andersom zou de politiek haar oor te luister kunnen leggen bij de kunsten.

 

Voetnoten:

  1.  http://www.overijssel.nl/over-overijssel/cijfers-kaarten/virtuele-map/overijssels-feit-0/nieuwsbrief-ov-feit/overijssels-feit-0/2016-04-overijssel/