Sjors de Vries

Toelichting op bijdrage van Sjors de Vries, jaarcongres 5 oktober 2017

 

Door de eeuwen heen was de stad de plek waar de werelden van arm en rijk voortdurend met elkaar in aanraking kwamen. De (semi) publieke ruimte van straten, pleinen, parken en koffiehuizen was de plek voor binding en ongedwongen ontmoeting tussen mensen van uiteenlopende sociale herkomst. Dit beeld is de veranderd. De stedeling van nu trekt zich steeds verder terug in zijn eigen bubbel, ook in de publieke ruimte. Volgens Sjors de Vries zijn er nieuwe ruimtelijke strategie├źn nodig om ontmoeting tussen stadsbewoners te stimuleren en om de bubbels in het publieke domein door te prikken. Het verkent samen met de deelnemers nieuwe opgaven voor de moderne stedenbouw en stadsplanning.