Ad van Wijk (15-11-2016)

Vandaag de dag zien we radicale veranderingen in ons energiesysteem, van centraal naar decentraal, van energielevering naar energiediensten, van energie consumenten naar energie ‘prosumers’, en van fossiel naar duurzaam.
Deze veranderingen worden niet alleen gedreven door de noodzaak van een schoon milieu, maar worden ook gedreven door snelle systeem-technologische ontwikkelingen. Niet alleen door snelle ontwikkelingen in duurzame energie technologie, maar vooral ook door disruptieve systeem technologie veranderingen, zoals:
•    LED’s maken ons verlichting systeem veel efficiënter, maar maken onze omgeving vooral ook intelligent,
•    Slimme elektriciteitsnetten op gelijkstroom (DC) in plaats van wisselstroom (AC), vanwege duurzame energie en het Internet of Things,
De elektrische auto met brandstofcellen is er niet alleen voor schone mobiliteit, maar kan ook elektriciteit en drinkwater leveren,
•    Waterstof wordt de intermediaire energiedrager om duurzame energie over grote afstanden te kunnen transporteren en voor langere tijd te kunnen opslaan.

 

Deze ontwikkelingen gaan mondiaal snel. Ze bieden kansen voor een schone, betaalbare en betrouwbare energievoorziening, maar vooral ook voor economische groei en werkgelegenheid. Als we er tenminste adequaat op inspelen.

 

Ad van Wijk is één van de meest invloedrijke ondernemers en innovators op gebied van duurzame energie van Europa. Hij richtte het bedrijf Ecofys op (later onderdeel van Econcern). In 2007 werd hij uitgeroepen tot ondernemer van het jaar. Hij is nu hoogleraar Future Energy Systems aan de TU Delft.