Albert Faber

Onderdeel van de lezingencyclus “Wijzen In Het Oosten”

 

Dinsdag 30 juni 2020

Programma 15.30 – 17.00

Webinar

 

Een crisis helpt ons om oude zekerheden, routines en vanzelfsprekendheden te bevragen, te begrijpen en ter discussie te stellen. Wat een crisis doet is opnieuw leren kijken. En dat is precies wat we gaan doen tijdens deze webinar. Samen met Albert Faber, auteur van het boek “De Gemaakte Planeet, leven in het Antropoceen”, gaan we in gesprek over de veranderende relatie die wij als mensheid hebben met Moeder Aarde. De huidige coronacrisis als pandemie geeft ons een nieuwe blik op de verhouding tussen mens en natuur.

 

Ooit bepaalde de natuur de mens. Anno 2020 is de invloed van de mens op de aarde echter groter dan ooit tevoren en horen we steeds vaker dat we leven in het tijdperk van de mens; Het Antropoceen. Maar wat houdt het Antropoceen eigenlijk in?

 

Het tijdperk van de mens vraagt om nieuwe verhalen en perspectieven en ook om verbeeldingskracht. Dat we op zoek moeten naar nieuwe verhoudingen tussen mens, natuur en techniek staat buiten kijf. Want hoe zit het met de veerkracht van mens en natuur? Wie is eigenlijk waar verantwoordelijk voor? En wat betekenen deze nieuwe omgangsvormen tussen de mens en aarde voor de manier waarop we beleid maken?

 

Het verhaal van Faber krijgt verder gestalte door twee speciale gasten uit de Overijsselse praktijk: Jan ten Tije van MarkeLokaal & wethouder Bram Harmsma van Gemeente Steenwijkerland.

 

Erica van Lente, burgemeester van Dalfsen, leidt deze middag het online gesprek.