Albert Faber

Deze lezing is geannuleerd ivm de corona maatregelen. Op een later moment maken wij een nieuwe datum bekend.

 

 

Onderdeel van de lezingencyclus “Wijzen In Het Oosten”

 

Donderdag 02 april 2020

Inloop 15.00

Programma 15.30 – 17.30 

Gemeentehuis Dalfsen

 

 

Ooit bepaalde de natuur de mens. Anno 2020 is de invloed van de mens op de aarde echter groter dan ooit tevoren en horen we steeds vaker dat we leven in het tijdperk van de mens; Het Antropoceen. Nieuwsberichten over klimaatveranderingen, het opraken van fossiele brandstoffen en de snelle afname van insecten in de wereld illustreren deze veranderende relatie die wij als mensheid hebben met Moeder Aarde. Albert Faber laat zien hoe we, ondanks de inbreuk die we op de aarde doen met alle gevolgen van dien, toch optimistisch kunnen blijven.

 

Tijdens deze lezing gaan we in gesprek met Albert Faber, auteur van het boek “De Gemaakte Planeet, leven in het Antropoceen”. We spreken hem over wat het Antropoceen eigenlijk inhoudt, en wat het betekent voor bestuurders, politici en beleidsmakers. Want in welke mate mag de mens zich opstellen als ingenieur van de natuur? En, wat betekenen deze nieuwe omgangsvormen tussen de mens en aarde voor de manier waarop we beleid maken?

 

Het tijdperk van de mens vraagt om nieuwe verhalen en perspectieven en ook om verbeeldingskracht. Dat we op zoek moeten naar nieuwe verhoudingen tussen mens, natuur en techniek staat buiten kijf. Daarom gaan we samen met de sprekers en alle aanwezigen kijken wat het handelingsperspectief voor Overijssel inhoudt.

 

Erica van Lente, burgemeester van Dalfsen, leidt deze middag het gesprek, waar het verhaal van Faber gestalte krijgt met twee prachtige voorbeelden uit de Overijsselse praktijk. Jan ten Tije van MarkeLokaal laat zien hoe je deze optimistische toekomst in de praktijk waar kunt maken door samenwerking en burgerkracht. Wethouder Bram Harmsma van de Gemeente Steenwijkerland vertelt over hoe de lokale overheid economische doelen en natuurbeheer optimaal combineert in de Weerribben.