André Rouvoet (26-06-2012)

Tijdens de politieke loopbaan van André Rouvoet, onder andere als minister van Jeugd en Gezin, was het onderwerp al een zorgenkindje. Maar nu hij sinds 1 februari 2012 voorzitter is van Zorgverzekeraars Nederland, is de toekomst van de zorg zijn grootste zorg.

 

Binnen de zorg vinden veel veranderingen plaats. Van nieuwe onderzoeks- en behandelingstechnieken tot meer zorgbehoevenden, decentralisatie en preventie in de eerste lijn. Rouvoet zet uiteen hoe de verschillende betrokken partijen aankijken tegen en omgaan met de ontwikkelingen. Daarnaast schetst hij problemen en uitdagingen en hoe hiermee omgegaan kan en eigenlijk moet worden. Hij refereert aan het nieuws van deze week omtrent de tandartszorg; een voorbeeld van het feit dat de media dagelijks bomvol staan met nieuws over zorg. Ook in de politiek is zorg het meest besproken onderwerp. Zorgen over zorg.

 

De burger, wij allemaal, wil zorg voor iedereen en dichtbij. En als zorg niet nodig is, willen mensen daar niet onnodig veel premie voor betalen. Maar de burger ondervindt dat de zorg steeds duurder wordt; ze betalen steeds hogere premies en moeten vaak bijbetalen. Daar staat tegenover dat er steeds minder zorg wordt aangeboden binnen het basisverzekeringspakket. De politiek is een belangrijke speler in de zorg, maar het maken van echte keuzes blijft vaak uit. Als er een incident plaatsvindt; wordt dat nog al eens aangegrepen voor een macrodebat. Incidenten kunnen symptomatisch zijn voor iets dat structureel fout zit, maar dit is niet altijd zo. Huidige zorgverzekeraars en eventuele toetreders ondervinden hinder van de politieke wispelturigheid. Vandaag een keuze maken voor de toekomst is moeilijk, omdat de regelgeving in de zorg er op langere termijn zo maar weer kan veranderen. Daarom zijn er weinig nieuwe toetreders en dat komt de concurrentiewerking onder zorgverzekeraars niet ten goede. Elke premiebetaler verwacht dat er zorgvuldig en doelmatig wordt omgegaan met de premie. Zodra een verzekerde patiënt wordt, wil hij de zorg die hij nodig heeft, zo snel en dichtbij mogelijk en van de beste kwaliteit. Rouvoet: “De zorgverzekeraar is een soort consumentenbond, met het verschil dat de zorgverzekeraar ook voor je inkoopt. De beste zorg voor de beste prijs”. De verzekeraar bevindt zich altijd in het spanningsveld tussen zorgaanbieder en zorgvrager…..