Cees Veerman (25-06-2009)

“De oplossingen voor de moderne grote problemen komen niet uit Den Haag, maar uit de regio.” Veerman sprak over de toekomst van de oostelijke provincies op economisch, cultureel, sociaal en milieu gebied. Hij gaf zijn visie op de crises van de moderne tijd: de financiële crisis, de voedselcrisis en ten slotte de klimaatcrisis.

 

Op dit moment zijn er wereldwijd drie grote vragen die spelen, volgens Veerman. Ten eerste die over de sturing van het menselijke gedrag, ten tweede die over de vermenging van verschillende culturen en ten slotte het religievraagstuk.

 

Verantwoordelijke mens Op welke wijze moeten we in de toekomst het menselijke gedrag sturen? Wat is de rol van de staat hierin? Prevaleert de almachtige staat of juist de tucht van de markt? Volgens Veerman is het tussen deze twee uitersten steeds zoeken naar evenwicht. “Het marktmechanisme levert meer efficiency op, maar is vaak rücksichtslos. Uit beeld verdwenen is de verantwoordelijke mens die fatsoenlijk handelen moet. Waar is hij gebleven? Men zou zich voortdurend af moeten vragen ‘Kan ik dat maken, ben ik verantwoordelijk bezig?’ Die vraag is verdwenen. Niemand stelt hem meer.”

 

Volgens Veerman is de mens een ethisch wezen, dat gebruik maakt van een stelsel van normen en waarden. “In de discussie tussen de staat versus de markt, blijft de verantwoordelijke mens steeds een centrale positie innemen.”