Coen Teulings (22-01-2013)

Coen Teulings, (tot 1 mei 2013) directeur van het Centraal Planbureau (CPB), geeft een weergave van de macro-economische situatie in Nederland, Europa en Overijssel.

 

Nederland à consumentenvertrouwen In het begin van de grote recessie deed Nederland het niet slecht ten opzichte van andere Europese landen, maar vanaf 2009 groeit Nederland een stuk trager dan Duitsland. Dit door de lage (private en publieke) Nederlandse consumptie, pensioenen, overheidsbeleid (belastingverhoging, kinderopvang) en de woningmarkt. Door de aanpassing HypotheekRenteAftrek (HRA) en onzekere markt, kopen minder mensen een huis. De macro-effecten van de HRA zijn sterk onderschat. Het bezit van een huis wordt minder aantrekkelijk, omdat de huidige generatie huizenbezitters volledig opdraait voor de lasten. Hun huizen worden ongeveer 10% minder waard, dat is in totaal 120 miljard euro, zo’n 20% van het BBP. Teulings noemt het kansloos om de staatsschuld proberen te verlagen in een tijd dat de huizenprijzen dalen. Er moet een bredere, integrale visie komen voor de woningmarkt, pensioenen en de staatsschuld. In vergelijking met de jaren ’80, is de huidige situatie kinderspel. In de diepe crisis tijdens het kabinet Lubbers, werden mensen 10% op hun koopkracht gekort en werden minimumlonen bevroren. Dit drastische overheidsingrijpen had amper invloed op de hoogte van de staatsschuld. Dit is een belangrijke les voor het overheidsbeleid voor de komende jaren…..