Dirk Strijker

Dirk Strijker (07-06-2018)

Prof. dr. Dirk Strijker is bijzonder hoogleraar Plattelandsontwikkeling aan de Rijksuniversiteit Groningen. Strijker is een expert op het gebied van de plattelandsontwikkeling en het Europese landbouwbeleid. Sinds 2005 bekleedt hij de Mansholt-leerstoel voor plattelandsontwikkeling. Deze bijzondere leerstoel is ingesteld bij de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen op verzoek van de Stichting voor Hoger Landbouwonderwijs.

 

Dirk Strijker publiceert onder meer over de economische aspecten van landbouw en landbouwpolitiek. Niet alleen voor andere wetenschappers, maar als columnist van het Dagblad van het Noorden (tot 2009) en De Boerderij (sinds 2010) ook voor het algemene publiek. Recent verscheen een interview met hem in NL Magazine over stedelijke en regionale ontwikkeling met de titel ‘Het platteland verandert sneller dan de stad’. Over schaalvergroting, leegstand, verrommeling, botsende natuurbelangen en oprukkende verstedelijking – dit is slechts een greep uit de opgaven waarmee het landelijk gebied te maken heeft. Daarnaast wordt het buitengebied gezien als vindplaats voor oplossingen voor de energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit. Wat betekent dit alles voor de toekomst van het Nederlandse buitengebied?

 

Op 7 juni 2018 gaf Dirk Strijker een lezing over leefbaarheid op het platteland.