Enis Odaci

Toelichting op bijdrage van Enis Odaci, Jaarcongres 5 oktober 2017

 

Hybride identiteiten in een multiculturele samenleving

De overheid heeft met de komst van arbeidsmigranten uit de jaren 60 en 70 uit de vorige eeuw specifiek doelgroepenbeleid ontwikkeld. De zogenaamd tweede generatie kinderen van arbeidsmigranten uit Turkije en Marokko hebben een biculturele opvoeding gekregen, maar de overheid heeft hen beleidsmatig gezien monocultureel behandeld: ze zijn allochtoon. De derde generatie, in Nederland geboren en getogen, divergeren naar autochtone Nederlanders in sociale, culturele en religieuze kenmerken. Toch worden zij nog steeds gezien als onderdeel van een etnische groep. De verschuiving van monocultuur naar bicultuur naar tenslotte hybride cultuur, waarin meerdere identiteiten worden aangenomen en ge√ętaleerd is sluit niet meer aan bij het traditionele doelgroepenbeleid van politiek en overheid. Enis Odaci verkent aan de hand van zijn eigen observaties de trends en gaat er met u over in gesprek.