Ernst van der Ende

Ernst van der Ende is algemeen directeur van de Plant Sciences Group van de Universiteit Wageningen. Hij schetst de beelden die er in Wageningen zijn rond de toekomst van het voedsel en de wijze waarop de productie van voedsel op een meer duurzame wijze kan plaatsvinden. Dit alles tegen de achtergrond van de grote maatschappelijke uitdagingen om een groeiende wereldbevolking  van voldoende gezond voedsel te voorzien en tegelijkertijd zorg te dragen voor een gezond en leefbaar milieu.